KRISTIJONUI DONELAIČIUI STUDIJŲ LAIKAIS PRIEINAMOS XVIII A. POETIKOS KNYGOS VOKIEČIŲ KALBA
Straipsniai
GUIDO MICHELINI
Publikuota 2015-01-01
https://doi.org/10.15388/kn.v64i0.8214
PDF

Reikšminiai žodžiai

poetikos knygos
vokiečių kalba
XVIII amžius
Karaliaučiaus universitetas

Kaip cituoti

MICHELINI G. (2015). KRISTIJONUI DONELAIČIUI STUDIJŲ LAIKAIS PRIEINAMOS XVIII A. POETIKOS KNYGOS VOKIEČIŲ KALBA. Knygotyra, 64, 63-73. https://doi.org/10.15388/kn.v64i0.8214

Santrauka

Dipartimento di Antichistica, Lingue,
Educazione, Filosofia, Universita di Parma
Via M. D‘Azeglio, 85, 43125 Parma, Italia
El. paštas: guido.michelini@unipr.it 

Kristijono Donelaičio kūrybos ištakas apžvelgiančiuose tyrimuose dažnai pasitenkinama bendru XVIII a. literatūriniu kontekstu, nors būtų tikslinga mėginti nustatyti, per kokias konkrečias knygas buvo galima susipažinti su to konteksto idėjomis. Tam klausimui skiriamas šis straipsnis. Laikomasi nuomonės, kad teologas, muzikas ir poetas K. Donelaitis turėjo būti ypač gabus ir talentingas žmogus: tikriausiai jam pakako perskaityti ir gerai apmąstyti kelias „strategines“ knygas, kad remdamasis jomis galėtų sėkmingai plėtoti „Metuose“ pritaikytas mintis apie poetiką.
Be tokių klasikinių veikalų kaip Aristotelio „Poetica“ ir Horacijaus „Ars poetica“ dvikalbis K. Donelaitis tikriausiai bus skaitęs tuomečiame Karaliaučiuje populiarias naujausias poetikos knygas vokiečių kalba. Su jomis jis galėjo susipažinti studijų metais, nes vėliau, gyvendamas Prūsijos provincijoje, ilgą laiką atsidėjo kitiems dalykams; todėl tikslinga ieškoti prieš studijų baigimą (1740) išėjusių vokiškų publikacijų. Neaišku, ar K. Donelaitis turėjo pakankamų prancūzų kalbos įgūdžių, kurie jam būtų leidę įsigilinti į tokį svarbų ir XVIII a. populiarų veikalą kaip Nicolas Boileau „Art poetique“ (1674); toks klausimas nekyla dėl angliškų publikacijų, nes anglų kalbos jis nemokėjo.

PDF

Susipažinkite su autorių teisėmis žurnalo politikoje skiltyje Autorių teisės.