XVIII–XIX A. KLAIPĖDOS KRAŠTO VOKIŠKOS EPITAFIJOS PRŪSIJOS EPITAFIJŲ KONTEKSTE
Straipsniai
EGLĖ BUKANTYTĖ
Publikuota 2015-01-01
https://doi.org/10.15388/kn.v64i0.8228
PDF

Reikšminiai žodžiai

inskripcija
epitafija
laidotuvių kalba
bilingvizmas
Klaipėdos kraštas
Rytų ir Vakarų Prūsija

Kaip cituoti

BUKANTYTĖ E. (2015). XVIII–XIX A. KLAIPĖDOS KRAŠTO VOKIŠKOS EPITAFIJOS PRŪSIJOS EPITAFIJŲ KONTEKSTE. Knygotyra, 64, 288-304. https://doi.org/10.15388/kn.v64i0.8228

Santrauka

Klaipėdos universiteto Baltijos regiono istorijos
ir archeologijos institutas
Herkaus Manto g. 84, LT-92294 Klaipėda, Lietuva
El. paštas: grevere@gmx.de

Šiame straipsnyje nagrinėjami XVIII–XIX a. Klaipėdos krašto senųjų kapinių vokiški paminkliniai įrašai. Vokiškos epitafijos gretinamos su kai kurių kitų istorinės Prūsijos regionų (dabartinės Šiaurės Lenkijos ir Šiaurės Vokietijos) antkapiniais įrašais, siekiama nustatyti jų bendrumus bei skirtumus atsižvelgiant ir į bendrąją to meto tradiciją. Tiriamas paminklinių įrašų kalbos stilius, analizuojami kalbos pasirinkimo motyvai. Antkapių įrašai nagrinėjami remiantis istoriniu lyginamuoju metodu. Klaipėdos krašto epitafijos turi nemažai kitų tuometės Prūsijos regionų paminklinių įrašų bruožų, tačiau lokalus kapinių koncentruotumas ir nedidelė socialinė įvairovė lemia įrašų panašumus. Bilingvizmas Klaipėdos krašto senųjų kapinių epitafijose atspindi ne tik vokiečių kalbos dominavimą, bet ir klišių naudojimą bei dvikalbystės buvimą lietuvininkams natūralia kasdienybės dalimi.

PDF

Susipažinkite su autorių teisėmis žurnalo politikoje skiltyje Autorių teisės.