HALINOS DIDŽIULYTĖS-MOŠINSKIENĖS IR ALGIRDO MOŠINSKIO ASMENINĖ BIBLIOTEKA
Straipsniai asmeninių bibliotekų tema
AUDRONĖ BEREZAUSKIENĖ
Publikuota 2015-01-01
https://doi.org/10.15388/kn.v65i0.8455
PDF

Reikšminiai žodžiai

Halina Didžiulytė-Mošinskienė
Algirdas Mošinskis
asmeninė biblioteka
knygos kultūra
išeivija
Lietuva
Brazilija

Kaip cituoti

BEREZAUSKIENĖ A. (2015). HALINOS DIDŽIULYTĖS-MOŠINSKIENĖS IR ALGIRDO MOŠINSKIO ASMENINĖ BIBLIOTEKA. Knygotyra, 65, 149-177. https://doi.org/10.15388/kn.v65i0.8455

Santrauka

Anykščių rajono savivaldybės Liudvikos ir
Stanislovo Didžiulių viešoji biblioteka
Vyskupo skveras 1, Anykščiai, Lietuva
El. paštas: audrone.berezauskiene@gmail.com

Straipsnio tikslas – išanalizuoti išeivijoje gyvenusių Lietuvos kultūros ir visuomenės veikėjų: rašytojos, pedagogės Halinos Didžiulytės-Mošinskienės (1911–2004) ir jos vyro inžinieriaus, architekto, bibliofilo Algirdo Mošinskio (1905–1991), šeimos biblioteką. Pagrindinis tyrimo šaltinis buvo Anykščių rajono savivaldybės Liudvikos ir Stanislovo Didžiulių viešojoje bibliotekoje saugoma knygų kolekcija, H. Mošinkienės publikacijos išeivijos spaudoje ir įvairūs nepublikuoti dokumentai. Trumpai apžvelgtos ir A. Mošinskio asmeninės bibliotekos knygos, saugomos Vilniaus universiteto bibliotekos bei Lietuvos nacionalinės Martyno Mažvydo bibliotekos fonduose. Remiantis analizės, sintezės ir apibendrinimo metodais pavyko atskleisti bibliotekos sudėtį, savitumą ir jos likimą. Asmeninė biblioteka analizuojama teminiu ir kultūros istorijos aspektais. Atliktas tyrimas parodė, kad H. ir A. Mošinskiai kaupė asmeninę biblioteką, atitinkančią jų, kaip visuomenės veikėjų, Lietuvos patriotų, kultūros, švietimo ir meno atstovų, interesus. Daroma išvada, kad išeivijoje gyvenusiam lietuviui asmeninė biblioteka buvo tarsi ryšys su gimtąja kalba bei savosios kultūros aplinka.

PDF

Susipažinkite su autorių teisėmis žurnalo politikoje skiltyje Autorių teisės.