RAŠYTOJO KAZIMIERO BARĖNO ASMENINĖ BIBLIOTEKA
Asmeninių bibliotekų apžvalgos
AUDRONĖ PALIONIENĖ
Publikuota 2015-01-01
https://doi.org/10.15388/kn.v65i0.8458
PDF

Kaip cituoti

PALIONIENĖ A. (2015). RAŠYTOJO KAZIMIERO BARĖNO ASMENINĖ BIBLIOTEKA. Knygotyra, 65, 201-213. https://doi.org/10.15388/kn.v65i0.8458

Santrauka

Panevėžio apskrities Gabrielės Petkevičaitės-Bitės
viešoji biblioteka
Respublikos g. 14, 35184 Panevėžys
El. paštas: audrone.palioniene@pavb.lt

Kazimieras Barėnas (1907–2006) – neeilinė lietuvių diasporos asmenybė, rašytojas, vertėjas, leidėjas, viso savo gyvenimo veiklą susiejęs su lietuvišku spausdintu žodžiu, jo sklaida lietuvių išeivijoje bei už geležinės uždangos buvusioje Lietuvoje. Jo gausi biblioteka, kaip ir jos savininkas, patyrė ne vieną likimo išbandymą. Panevėžio apskrities Gabrielės Petkevičaitės-Bitės viešojoje bibliotekoje, kur saugoma 12 asmeninių knygų kolekcijų, iš Panevėžio krašto kilusio Didžiosios Britanijos lietuvių visuomenės veikėjo K. Barėno asmeninė biblioteka – viena įspūdingiausių, atspindinti laiką, asmenybės pomėgius ir poreikius, intensyvią kūrybinę veiklą. Ji dovanota dar rašytojui esant gyvam, po jo mirties likusią bibliotekos ir asmeninio archyvo dalį perdavė jo žmona Marija Barėnienė. Iš autentiškų K. Barėno tekstų, kurių dalis publikuota, o dalis saugoma Kazimiero Barėno rankraščių fonde1, galima atsekti jo asmeninės bibliotekos kaupimo istorijos momentus.
Apžvalgoje pagrindinis dėmesys telkiamas į K. Barėno asmeninės bibliotekos kaip visumos likimą, pažvelgiant į bibliotekos sudarytojo K. Barėno asmenybę, veiklą bei pristatant šios bibliotekos turinio statistinę analizę. Šiam darbui atlikti pasitelkti tradiciniai knygotyros bei bibliotekininkystės mokslų kiekybiniai ir kokybiniai metodai, remtasi teorine ir praktine įvairių asmeninių bibliotekų tyrimo medžiaga, LIBIS katalogu, kuriame pateikti visų aptariamos asmeninės bibliotekos leidinių aprašai, K Barėno rankraščių fonde saugomais nepublikuotais dokumentais. Nemaža dalis K. Barėno asmeninės bibliotekos spaudinių peržiūrėti de visu. K. Barėno asmenybei, biografijai, jo veiklos reikšmei bei vietai tarp iškilių Lietuvos asmenybių apibūdinti remtasi publikuotais šaltiniais.

PDF

Susipažinkite su autorių teisėmis žurnalo politikoje skiltyje Autorių teisės.