T. 6 (1967): Knygotyra

T. 6 (1967)

Knygotyra
Publikuota 1967-12-01

Pradžios puslapiai

Redakcinė kolegija
Santraukos peržiūros 45 | Straipsnio (PDF) atsisiuntimai 8

Straipsniai

A. Miežinienė
Istorinės bibliografijos tyrimų Tarybų Sąjungoje apžvalga
Santraukos peržiūros 28 | Straipsnio (PDF) atsisiuntimai 8
17–31
PDF
В.П. Лиров
Svarbesnieji gamtos mokslų, technikos ir žemės ūkio antrojo laipsnio bibliografijos darbai
Santraukos peržiūros 24 | Straipsnio (PDF) atsisiuntimai 9
32–47
PDF
J. Basiulis
Lietuviškoji medicininė bibliografija
Santraukos peržiūros 25 | Straipsnio (PDF) atsisiuntimai 9
49–55
PDF
Ž. Zaveckienė
Ateistinė propaganda LKJS spaudoje buržuazinės diktatūros metais (1920–1940.VI)
Santraukos peržiūros 29 | Straipsnio (PDF) atsisiuntimai 5
57–66
PDF
G. Raguotienė
Iš vaikų-skaitytojų interesų tyrinėjimo istorijos Lietuvoje
Santraukos peržiūros 25 | Straipsnio (PDF) atsisiuntimai 7
67–74
PDF
V. Žukas
K. Dransutavičiaus spausdinti darbai ir rankraščiai
Santraukos peržiūros 34 | Straipsnio (PDF) atsisiuntimai 13
75–92
PDF
P. Galaunė
Prie V. Smakausko iliustracijų J.I. Kraševskio „Vitolio raudai“ istorijos
Santraukos peržiūros 34 | Straipsnio (PDF) atsisiuntimai 10
93–97
PDF
Г.Я. Шулькина
Vilniaus cenzūros vaidmuo knygų leidime 1803–1832 m.
Santraukos peržiūros 36 | Straipsnio (PDF) atsisiuntimai 23
99–119
PDF
J. Tumelis
„Knygos nobažnystės krikščioniškos“ (1653) pirmojo leidimo klausimu
Santraukos peržiūros 31 | Straipsnio (PDF) atsisiuntimai 15
121–135
PDF
J. Tijūnėlytė
M.T. Cicerono veikalų leidimas XVI–XVIII a. Lietuvoje
Santraukos peržiūros 27 | Straipsnio (PDF) atsisiuntimai 14
137–145
PDF
V. Žukas
Zigmo Gėlės bibliografija
Santraukos peržiūros 59 | Straipsnio (PDF) atsisiuntimai 16
147–169
PDF
A. Tyla
Prie lietuviškųjų spaudinių gotiškomis raidėmis uždraudimo istorijos
Santraukos peržiūros 31 | Straipsnio (PDF) atsisiuntimai 10
171–174
PDF
V. Žukas
Ekonominė knygų leidimo ir prekybos būklė buržuazinėje Lietuvoje pirmuoju dešimtmečiu
Santraukos peržiūros 60 | Straipsnio (PDF) atsisiuntimai 10
175–180
PDF
V. Žukas
Iš Knygų leidimo komisijos veiklos
Santraukos peržiūros 55 | Straipsnio (PDF) atsisiuntimai 10
180–185
PDF
V. Žukas
Iš „Kultūros“ bendrovės istorijos
Santraukos peržiūros 28 | Straipsnio (PDF) atsisiuntimai 10
185–188
PDF
V. Žukas
Iš Humanitarinių mokslų ir literatūros draugijos veiklos
Santraukos peržiūros 30 | Straipsnio (PDF) atsisiuntimai 12
188–190
PDF
V. Žukas
Dėl bibliografinių darbų leidimo
Santraukos peržiūros 37 | Straipsnio (PDF) atsisiuntimai 12
190–193
PDF
V. Žukas
Apie K. Būgos lietuvių kalbos žodyną
Santraukos peržiūros 34 | Straipsnio (PDF) atsisiuntimai 10
193–196
PDF
V. Žukas
Dėl M.K. Čiurlionio muzikos kūrinių leidimo
Santraukos peržiūros 52 | Straipsnio (PDF) atsisiuntimai 7
196
PDF
V. Žukas
Prie A. Puškino kūrinių vertimo istorijos
Santraukos peržiūros 56 | Straipsnio (PDF) atsisiuntimai 9
197–201
PDF
V. Žukas
Prie A. Vienuolio kūrinių spausdinimo istorijos
Santraukos peržiūros 61 | Straipsnio (PDF) atsisiuntimai 6
201–208
PDF
V. Žukas
Keletas B. Sruogos literatūrinį darbą liečiančių rankraščių
Santraukos peržiūros 56 | Straipsnio (PDF) atsisiuntimai 12
208–211
PDF
V. Žukas
Prie I. Simonaitytės „Aukštųjų Šimonių likimo“ leidimo istorijos
Santraukos peržiūros 52 | Straipsnio (PDF) atsisiuntimai 8
211–212
PDF
V. Žukas
Neišspausdinta antologija
Santraukos peržiūros 49 | Straipsnio (PDF) atsisiuntimai 5
212–213
PDF
D. Kastanauskaitė
Kronika
Santraukos peržiūros 22 | Straipsnio (PDF) atsisiuntimai 7
215–217
PDF

Pabaigos puslapiai

Turinys
Santraukos peržiūros 42 | Straipsnio (PDF) atsisiuntimai 5
219–220
PDF