T. 16 Nr. 9-1 (1983): Knygotyra

T. 16 Nr. 9-1 (1983)

Knygotyra
Publikuota 1983-12-01

Pradžios puslapiai

Redakcinė kolegija
Santraukos peržiūros 31 | Straipsnio (PDF) atsisiuntimai 5
Turinys
Santraukos peržiūros 30 | Straipsnio (PDF) atsisiuntimai 7
3–4
PDF

Straipsniai

Žiedūnė Zaveckienė
Lietuvos komjaunimo spaudos leidimas TSRS (1919–1940.VI)
Santraukos peržiūros 20 | Straipsnio (PDF) atsisiuntimai 5
5–12
PDF
Klemensas Sinkevičius
Tarybų Lietuvos bibliotekų kadrai 1940–1941 metais
Santraukos peržiūros 24 | Straipsnio (PDF) atsisiuntimai 12
13–24
PDF
Vytautas Merkys
Pastangos leisti liaudies biblioteką ir laikraštį “Pakeleivingas” (1858–1859 m.)
Santraukos peržiūros 24 | Straipsnio (PDF) atsisiuntimai 6
25–38
PDF
Vladas Žukas
Lietuviškos knygos bruožai: 1795–1864 m. tematikos klausimai
Santraukos peržiūros 22 | Straipsnio (PDF) atsisiuntimai 9
39–52
PDF
Domas Kaunas
Martyno Jankaus spaustuvės veikla Ragainėje ir Tilžėje 1889–1892 metais
Santraukos peržiūros 35 | Straipsnio (PDF) atsisiuntimai 10
53–66
PDF
Salvinija Briliūtė | Stasė Matulaitytė
Vilniaus gubernijos atmintinės knygelės kaip informacijos šaltinis
Santraukos peržiūros 27 | Straipsnio (PDF) atsisiuntimai 13
67–81
PDF
Dalia Gargasaitė
JAV Lietuvių spaustuvės (iki 1904 m.)
Santraukos peržiūros 17 | Straipsnio (PDF) atsisiuntimai 15
82–94
PDF
Juozas Tumelis
Publikacijos. Nežinomas Lietuviškas 1757 metų spaudinys
Santraukos peržiūros 27 | Straipsnio (PDF) atsisiuntimai 9
95–97
PDF
Nojus Feigelmanas
Publikacijos. “Lietuvos inkunabulų” papildymas
Santraukos peržiūros 17 | Straipsnio (PDF) atsisiuntimai 5
97–100
PDF
101–104
PDF