T. 15 Nr. 8-2 (1981): Knygotyra

T. 15 Nr. 8-2 (1981)

Knygotyra
Publikuota 1981-12-01

Pradžios puslapiai

Redakcinė kolegija
Santraukos peržiūros 28 | Straipsnio (PDF) atsisiuntimai 4
Turinys
Santraukos peržiūros 30 | Straipsnio (PDF) atsisiuntimai 5
3–4
PDF

Straipsniai

Аполония Юрчюконене | Зофия Мильда Пятраускене
Научно-библиографическая работа вузовских библиотек Литовской ССР (1958–1975 г.)
Santraukos peržiūros 19 | Straipsnio (PDF) atsisiuntimai 10
5–11
PDF
Левас Владимировас
Перспективы автоматизации процессов библиографического труда
Santraukos peržiūros 21 | Straipsnio (PDF) atsisiuntimai 9
12–25
PDF
Освальдас Янонис
Развитие и современное состояние методологии библиографоведения
Santraukos peržiūros 17 | Straipsnio (PDF) atsisiuntimai 7
26–48
PDF
Žiedūnė Zaveckienė
Visuomenės mokslų mokslinės informacijos institutas (INION). Jo uždaviniai ir veikla
Santraukos peržiūros 24 | Straipsnio (PDF) atsisiuntimai 8
49–58
PDF
Regina Varnienė
Šiuolaikinės chemijos ir cheminės technologijos informavimo sistemos
Santraukos peržiūros 18 | Straipsnio (PDF) atsisiuntimai 9
68–78
PDF
Leonora Barzdžiukienė
Kai kurie studentų technikų ir humanitarų grožinės literatūros kūrinių suvokimo ypatumai
Santraukos peržiūros 17 | Straipsnio (PDF) atsisiuntimai 5
79–92
PDF
Ванда Старкунайте-Юркувенене
К вопросу изучения зарубежного читателя Литовской Советской печати
Santraukos peržiūros 17 | Straipsnio (PDF) atsisiuntimai 7
93–105
PDF