Apie žurnalą

Kriminologijos studijos
Apie žurnalą

ISSN 2351-6097 | eISSN 2538-8754

Žurnalo tematika. „Kriminologijos studijos“ – periodinis recenzuojamas deimantinės atvirosios prieigos mokslo žurnalas, kuriame nagrinėjami aktualūs kriminologijos ir baudžiamosios justicijos klausimai sutelkiant dėmesį į Vidurio ir Rytų Europos kriminologines problemas. Žurnale publikuojami tyrimai, aktualūs ir kitoms pasaulio šalims, susiduriančioms su panašiais socialiniais pokyčiais ir iššūkiais XXI amžiuje.

Žurnalas siekia, kad skirtingų sričių ir krypčių (pvz., kriminologijos, baudžiamosios teisės, sociologijos, nusikaltimų prevencijos, psichologijos, istorijos) mokslininkai bendradarbiautų ir plėtotų tarpdisciplininius kriminologinius tyrimus.

„Kriminologijos studijos“ priima įvairios tematikos empirinius, analitinius, teorinius ir metodologinius straipsnius. Žurnalas taip pat kviečia teikti monografijų ir kitų mokslinių leidinių recenzijas, apžvalgines publikacijas iš mokslinių renginių, sudarant galimybę pasidalinti naujausiais mokslo rezultatais su augančia kriminologų bendruomene.

Žurnalą leidžia: Vilniaus universitetas, Lietuvos socialinių mokslų centro Teisės institutas, Lietuvos kriminologų asociacija.

Publikavimo dažnumas. Operatyvus straipsnio publikavimas internete, per metus išleidžiamas vienas žurnalo tomas (augantis numeris).

Kalbos. Žurnale publikuojami straipsniai, parašyti lietuvių ir anglų kalbomis.

Mokesčiai. Žurnalo autoriams netaikomi jokie straipsnių pateikimo ar publikavimo mokesčiai.

Registracija duomenų bazėse. BASE, CNKI, CORE, Dimensions, DOAJ Seal, EBSCO, Google Scholar (h5-index 1, g5-index 2), HEAL link (Hellenic Academic Libraries Link), JournalTOCs, Lituanistika, ROAD, ScienceGate, ScienceOpen, Scilit, Sherpa Romeo

Esame Atvirųjų citatų iniciatyvos (i4OC) (angl. Initiative for Open Citations), kuri yra daugelio suinteresuotųjų šalių projektas, skirtas atvirai skelbti mokslo citavimo duomenis, kad būtų galima sukurti naują ir geresnę metriką, narys.
Esame Atvirųjų santraukų iniciatyvos (I4OA(angl. The Initiative for Open Abstracts) narys. Ši iniciatyva skatina mokslo leidinių leidėjų, infrastruktūros organizacijų, bibliotekininkų, tyrėjų ir kitų suinteresuotų šalių bendradarbiavimą, siekiant propaguoti ir skatinti neribotą mokslo leidinių, ypač žurnalų straipsnių ir knygų skyrių, santraukų prieinamumą patikimose talpyklose, kuriose santraukos yra prieinamos informacijos ieškos algoritmams.
Žurnalas yra Open Archives Initiative (angl. Atvirųjų archyvų iniciatyva) dalyvis. Atvirųjų archyvų iniciatyvos protokolas dėl metaduomenų surinkimo (OAI-PMH) yra skirtas užtikrinti talpyklų sąveikumą.