Kontaktai
Kriminologijos studijos
Kontaktai
Kriminologijos studijos / Criminological Studies
Vilniaus universitetas Sociologijos katedra, Universiteto g. 9/1, LT-01513 Vilnius, Lithuania

Pagrindinis kontaktas

Laima Žilinskienė
Vyriausiasis redaktorius
Vilniaus universitetas

Techninis redaktorius

Vigintas Stancelis