Mobilios lietuvių nusikaltėlių grupės Nyderlanduose
-
DINA SIEGEL
Publikuota 2014-11-10
https://doi.org/10.15388/CrimLithuan.2014.2.5088
PDF

Kaip cituoti

SIEGEL D. (2014) „Mobilios lietuvių nusikaltėlių grupės Nyderlanduose“, Kriminologijos studijos, 20, p. 5-40. doi: 10.15388/CrimLithuan.2014.2.5088.

Santrauka

Nuo praėjusio amžiaus paskutinio dešimtmečio pabaigos Nyderlandų policija regulia­riai praneša apie keliaujančių lietuvių grupių nusikalstamas veikas kaip apie mobilaus banditizmo fenomeno dalį. Ataskaitose teigiama, kad šios grupės vykdo turtinius nu­sikaltimus, yra labai profesionalios ir gerai organizuotos. Jos ypač dažnai atlieka trans­porto priemonių, parduotuvių, krovinių vagystes ir įsilaužimus.
Šiame straipsnyje remiamasi 2013 m. atliktu tyrimu, siekiant pateikti ir išanalizuo­ti istorines, socialines-ekonomines ir politines mobilių nusikalstamų gaujų fenomeno priežastis. Daugiausia dėmesio skiriama gaujoms iš Lietuvos. Analizė atlikta įvairiomis perspektyvomis: analizuojamos praeities pamokos (istorinė banditizmo analizė), or­ganizuoto nusikalstamumo augimas kaip socialistinės ekonomikos žlugimo pasekmė (ekonominė naujų rinkų ir klientų analizė), globalizacijos kontekstas ir ypač Europos Sąjungos plėtra, nenugalima Vakarų trauka ir atotrūkis tarp pasiturinčių Vakarų (Ny­derlandai) ir skurdžių Rytų (Lietuva) (kultūrinė ir kriminologinė traukos ir atstumties veiksnių analizė).
Tikslus ir detalus lietuvių grupuočių modus operandi (veikimo būdo), struktūros, vadovavimo ir tikslų aprašymas grindžiamas įvairiais respondentų pasisakymais, Lie­tuvos ir Nyderlandų policijos ir specialių sričių teisės specialistų pokalbiais su sulaiky­taisiais Olandijos kalėjimuose. Kur dedami vogti daiktai, ar jie patenka į Lietuvos rinką, ar toliau – į buvusias sovietines respublikas, o gal jie parduodami olandų prekybinin­kams vietiniuose prekybos taškuose? Kaip mezgami ryšiai tarp Lietuvos ir Olandijos (arba Afganistano, Rusijos ir pan.) nusikaltėlių? Atsakymai į šiuos klausimus paremti gausiais interviu, pastebėjimais bei lyginamąja literatūros analize.

PDF
Kūrybinių bendrijų licencija

Šis kūrinys yra platinamas pagal Kūrybinių bendrijų Priskyrimas 4.0 tarptautinę licenciją.

Susipažinkite su autorių teisėmis žurnalo politikoje skiltyje Autorių teisės.