Smurtinio elgesio rizikos vertinimas: HCR-20 prognostinis validumas už smurtinius nusikaltimus teistų asmenų imtyje
-
ILONA ČĖSNIENĖ
VIRGINIJA KLIMUKIENĖ
Publikuota 2014-11-10
https://doi.org/10.15388/CrimLithuan.2014.2.5091
PDF

Reikšminiai žodžiai

rizikos vertinimas
HCR-20
smurtinis recidyvizmas

Kaip cituoti

ČĖSNIENĖ I. ir KLIMUKIENĖ V. (2014) „Smurtinio elgesio rizikos vertinimas: HCR-20 prognostinis validumas už smurtinius nusikaltimus teistų asmenų imtyje“, Kriminologijos studijos, 20, p. 138-154. doi: 10.15388/CrimLithuan.2014.2.5091.

Santrauka

Straipsnyje aprašoma HCR-20, vienos geriausiai žinomų ir plačiausiai naudojamų smurtinio elgesio rizikos vertinimo metodikų, taikymo paskirtis bei pristatomi kai kurie mokslinių tyrimų rezultatai. Šio tyrimo tikslas buvo aptarti lietuviškosios HCR-20 versijos psichometrinius rodiklius ir įvertinti prognostinį validumą smurtinius nusikaltimus padariusių laisvės atėmimo bausme teistų asmenų imtyje. Pradiniame tyrimo etape dalyvavo 74 vyriškos lyties asmenys, atlikę laisvės atėmimo bausmę Vilniaus, Alytaus ir Pravieniškių pataisos įstaigose. Visi tyrimo dalyviai buvo įvertinti HCR-20 bei apie juos surinkti papildomi sociodemografiniai ir su atliktomis nusikalstamomis veikomis susiję duomenys. Po penkerių metų buvo žiūrima, ar buvę nuteistieji pakartotinai nusikalto stebimuoju periodu. Gauti rezultatai rodo, kad galutinis sprendimas apie kriminalinę riziką, paremtas HCR-20 metodika gautais duomenimis, penkerių metų laikotarpyje gali reikšmingai prognozuoti tiek bendrą, tiek ir smurtinį nusikalstamą elgesį. Pastaruoju atveju prognostinis validumas buvo gana geras, todėl galima teigti, kad HCR-20 metodika yra tinkamas ir patikimas instrumentas vertinti kriminalinę (ypač smurtinę) riziką ateityje.
PDF
Kūrybinių bendrijų licencija

Šis kūrinys yra platinamas pagal Kūrybinių bendrijų Priskyrimas 4.0 tarptautinę licenciją.

Susipažinkite su autorių teisėmis žurnalo politikoje skiltyje Autorių teisės.