Nr. 16 (2021): Lietuvių kalba

Nr. 16 (2021)

Lietuvių kalba
Publikuota 2022-01-18

Pradžios puslapiai

Redakcinė kolegija ir turinys
Santraukos peržiūros 95 | Straipsnio (PDF) atsisiuntimai 52
1-7
PDF

Straipsniai

Jogilė Teresa Ramonaitė
Įvardžių jis, ji variantai standartinėje lietuvių kalboje: diamezinė dimensija
Santraukos peržiūros 199 | Straipsnio (PDF) atsisiuntimai 128 | Straipsnio (HTML) peržiūros 66
Robertas Kudirka
Hibridiniai anglų kalbos kilmės veiksmažodžiai su priesaga -inti lietuvių kalbos žargone: morfologija ir adaptacinės ypatybės
Santraukos peržiūros 167 | Straipsnio (PDF) atsisiuntimai 221 | Straipsnio (HTML) peržiūros 248
Daiva Murmulaitytė
Lietuvių kalbos naujažodžiai lyties išraiškos aspektu
Santraukos peržiūros 254 | Straipsnio (PDF) atsisiuntimai 140 | Straipsnio (HTML) peržiūros 229
Loreta Vaičiulytė-Semėnienė
Rožinė spalva dabartinėje lietuvių (rašto) kalboje
Santraukos peržiūros 135 | Straipsnio (PDF) atsisiuntimai 186 | Straipsnio (HTML) peržiūros 67
Antanas Smetona
Dėl „įtakoti“
Santraukos peržiūros 347 | Straipsnio (PDF) atsisiuntimai 392 | Straipsnio (HTML) peržiūros 32
Anželika Smetonienė
Anoniminis 1605 m. katekizmas: slavizmai ir hibridai
Santraukos peržiūros 127 | Straipsnio (PDF) atsisiuntimai 63 | Straipsnio (HTML) peržiūros 26
Eglė Vaisėtaitė
Airijos lietuvių gimtosios kalbos žodžių parinkimo sunkumai
Santraukos peržiūros 120 | Straipsnio (PDF) atsisiuntimai 86 | Straipsnio (HTML) peržiūros 41
Eglė Žurauskaitė
Nemandagumo raiška politiniuose TV debatuose
Santraukos peržiūros 154 | Straipsnio (PDF) atsisiuntimai 76 | Straipsnio (HTML) peržiūros 39
Rolandas Mikulskas
Ingresyvinio aspekto raiškos konstrukcijoje vartojamų jungčių pasidaryti ir tapti sintaksinė bei semantinė distribucija dabartinėje lietuvių kalboje
Santraukos peržiūros 129 | Straipsnio (PDF) atsisiuntimai 74 | Straipsnio (HTML) peržiūros 43