Nr. 16 (2021): Lietuvių kalba

Nr. 16 (2021)

Lietuvių kalba
Publikuota 2022-01-18

Pradžios puslapiai

Redakcinė kolegija ir turinys
Santraukos peržiūros 64 | Straipsnio (PDF) atsisiuntimai 30
1-7
PDF

Straipsniai

Jogilė Teresa Ramonaitė
Įvardžių jis, ji variantai standartinėje lietuvių kalboje: diamezinė dimensija
Santraukos peržiūros 137 | Straipsnio (PDF) atsisiuntimai 86 | Straipsnio (HTML) peržiūros 34
Robertas Kudirka
Hibridiniai anglų kalbos kilmės veiksmažodžiai su priesaga -inti lietuvių kalbos žargone: morfologija ir adaptacinės ypatybės
Santraukos peržiūros 115 | Straipsnio (PDF) atsisiuntimai 155 | Straipsnio (HTML) peržiūros 116
Daiva Murmulaitytė
Lietuvių kalbos naujažodžiai lyties išraiškos aspektu
Santraukos peržiūros 127 | Straipsnio (PDF) atsisiuntimai 70 | Straipsnio (HTML) peržiūros 110
Loreta Vaičiulytė-Semėnienė
Rožinė spalva dabartinėje lietuvių (rašto) kalboje
Santraukos peržiūros 93 | Straipsnio (PDF) atsisiuntimai 101 | Straipsnio (HTML) peržiūros 35
Antanas Smetona
Dėl „įtakoti“
Santraukos peržiūros 246 | Straipsnio (PDF) atsisiuntimai 248 | Straipsnio (HTML) peržiūros 23
Anželika Smetonienė
Anoniminis 1605 m. katekizmas: slavizmai ir hibridai
Santraukos peržiūros 93 | Straipsnio (PDF) atsisiuntimai 39 | Straipsnio (HTML) peržiūros 12
Eglė Vaisėtaitė
Airijos lietuvių gimtosios kalbos žodžių parinkimo sunkumai
Santraukos peržiūros 78 | Straipsnio (PDF) atsisiuntimai 48 | Straipsnio (HTML) peržiūros 20
Eglė Žurauskaitė
Nemandagumo raiška politiniuose TV debatuose
Santraukos peržiūros 97 | Straipsnio (PDF) atsisiuntimai 42 | Straipsnio (HTML) peržiūros 19
Rolandas Mikulskas
Ingresyvinio aspekto raiškos konstrukcijoje vartojamų jungčių pasidaryti ir tapti sintaksinė bei semantinė distribucija dabartinėje lietuvių kalboje
Santraukos peržiūros 89 | Straipsnio (PDF) atsisiuntimai 47 | Straipsnio (HTML) peržiūros 20