T 18 (2023): Lietuvių kalba [Kaupiamasis]

T 18 (2023)

Lietuvių kalba
[Kaupiamasis]
Publikuota 2023-05-29

Straipsniai

Kristina Jakaitė-Bulbukienė | Neringa Micutaitė
Kalbos redaktoriai: darbo prestižas, įtaka kalbai ir jaučiamos grėsmės
Santraukos peržiūros 81 | Straipsnio (PDF) atsisiuntimai 38 | Straipsnio (HTML) peržiūros 15