Priešoperacinių veiksnių įtaka prognozuojant kūno masės sumažėjimą praėjus penkeriems metams po nutukimo gydymo skrandžio apjuosimo reguliuojama juosta operacijos: perspektyvusis atsitiktinių imčių tyrimas
Originalūs mokslo tiriamieji darbai
Žygimantas Juodeikis
Gintautas Brimas
Publikuota 2017-03-23
https://doi.org/10.15388/LietChirur.2017.1.10493
PDF

Reikšminiai žodžiai

nutukimas
chirurginis nutukimo gydymas
prognostiniai veiksniai

Kaip cituoti

1.
Juodeikis Žygimantas, Brimas G. Priešoperacinių veiksnių įtaka prognozuojant kūno masės sumažėjimą praėjus penkeriems metams po nutukimo gydymo skrandžio apjuosimo reguliuojama juosta operacijos: perspektyvusis atsitiktinių imčių tyrimas. LS [Prieiga per internetą]. 2017 m.kovo23 d. [žiūrėta 2022 m.liepos5 d.];16(1):57-3. Adresas: https://www.zurnalai.vu.lt/lietuvos-chirurgija/article/view/10493

Santrauka

Įvadas
Skrandžio apjuosimo reguliuojama juosta operacija klinikinėje praktikoje atliekama daugiau nei 30 metų. Jos efektyvumą patvirtino daugelis studijų, tačiau nepakanka tyrimų, kuriuose būtų analizuojami priešoperaciniai kūno masės pokyčių prog­nostiniai veiksniai.

Tikslas
Nustatyti priešoperacinius prognostinius veiksnius, palyginant dvi skirtingas skrandį apjuosiančias reguliuojamas juostas (SAGB ir Minimizer Extra), siekiant geresnių kūno masės mažėjimo rezultatų.

Ligoniai ir metodai
Nuo 2009 m. sausio 1 d. iki 2010 m. sausio 31 d. į tyrimą buvo įtraukti 103 morbidiniu nutukimu sergantys ligoniai. SAGB juosta naudota 49 ligoniams, MiniMizer Extra – 54 pacientams. Ligoniai pakartotinai ištirti praėjus 1 ir 5 metams. Iš veiksnių, koreliuojančių su procentiniu perteklinės kūno masės sumažėjimu (%PKMS), sudarėme prognostinius regresijos modelius.

Rezultatai
Vidutinis ligonių amžius buvo 46,1 ± 11,5 metų. Vidutinis kūno masės indeksas (KMI) – 47,5 ± 7,3 kg/m2. Po 5 metų pakarto­tinai ištirta 90 (87,3%) ligonių. Vidutinis %PKMS po 5 metų buvo 47,3 ± 29,7%, lyginant SAGB ir MiniMizer juostas statistiškai reikšmingo skirtumo (44,1 ± 31,9 ir 50,3 ± 27,6; p = 0,14) nebuvo. Pacientų amžius, priešoperacinė juosmens apimtis ir KMI statistiškai reikšmingai koreliavo su %PKMS.
Lyginant SAGB ir Minimizer juostas, po 1 metų %PKMS buvo statistiškai reikšmingai didesnis mažiau nutukusių (KMI ≤ 47 kg/m2) MiniMizer Extra pacientų grupėje. Praėjus 1 ir 5 metams, %PKMS buvo statistiškai reikšmingai didesnis vyresnių nei 40 metų MiniMizer Extra ligonių grupėje.

Išvados
Didesnis pooperacinis %PKMS gali būti pasiektas vyresniems nei 40 metų pacientams, skrandžio apjuosimo reguliuojama juosta operacijai naudojant MiniMizer Extra juostą. Sudaryti prognostiniai modeliai leidžia numatyti %PKMS naudojant SAGB ir MiniMizer juostas.

PDF

Susipažinkite su autorių teisėmis žurnalo politikoje skiltyje Autorių teisės. 

 

Skaitomiausi šio autoriaus(ų) straipsniai