Moterų insulto rizikos veiksniai ir jų įtaka miego arterijos endarterektomijos rezultatams
-
Auksė Meškauskienė
Egidijus Barkauskas
Virginija Gaigalaitė
Kęstutis Laurikėnas
Publikuota 2005-01-01
https://doi.org/10.15388/LietChirur.2005.2.2317
PDF

Kaip cituoti

1.
Meškauskienė A, Barkauskas E, Gaigalaitė V, Laurikėnas K. Moterų insulto rizikos veiksniai ir jų įtaka miego arterijos endarterektomijos rezultatams. LS [Prieiga per internetą]. 2005 m.sausio1 d. [žiūrėta 2022 m.liepos2 d.];3(2):0-. Adresas: https://www.zurnalai.vu.lt/lietuvos-chirurgija/article/view/2317

Santrauka

Auksė Meškauskienė, Egidijus Barkauskas, Virginija Gaigalaitė, Kęstutis Laurikėnas
Vilniaus universiteto Neurologijos ir neurochirurgijos klinikos
Neuroangiochirurgijos centras,
Šiltnamių g. 29, LT-04130 Vilnius
El paštas: auksemeskauskiene@hotmail.com

Įvadas / tikslas

Literatūroje pateikiama prieštaringų duomenų apie miego arterijos endarterektomijos operacinę riziką moterims, palyginti su vyrais. Mes išanalizavome moterų ir vyrų tradicinius insulto rizikos veiksnius ir jų prognozinę reikšmę miego arterijos endarterektomijos rezultatams.

Ligoniai ir metodai

Išanalizavome Vilniaus greitosios pagalbos universitetinėje ligoninėje 1995–2003 m. operuotų nuo miego arterijos stenozės ligonių duomenis ir palyginome insulto rizikos veiksnius, gretutines ligas bei operacinę mirties, insulto ir miokardo infarkto riziką priklausomai nuo lyties. Naudojomės logistinės regresijos metodu, kad nustatytume moterų ir vyrų chirurginę riziką pagal amžių ir kitus insulto rizikos veiksnius.

Rezultatai

Ištyrėme 129 moterų ir 373 vyrų duomenis. Moterys, palyginti su vyrais, buvo vyresnio amžiaus, dažniau sirgo arterine hipertenzija, daugiau buvo nutukusių ir turėjo padidėjusį cholesterolio kiekį, bet mažiau rūkė. Arterinė hipertenzija ir hipercholesterolemija buvo dažniausiai pasitaikantys moterų insulto rizikos veiksniai. Moterų sergamumas vainikine širdies liga, periferinių arterijų obliteruojančia ateroskleroze, cukriniu diabetu statistiškai reikšmingai nesiskyrė nuo vyrų. Moterų operacinių komplikacijų buvo mažiau nei vyrų, tačiau skirtumas nebuvo statistiškai reikšmingas (mirčių – 2,3% vs 3,5%; operacinių insultų – 0,8% vs 2,1%; miokardo infarktų – 1,5% vs 1,9%, visais atvejais p > 0,05), o tradiciniai insulto rizikos veiksniai turėjo mažai įtakos komplikacijoms pasireikšti. Didžiausia operacinių komplikacijų tikimybė nustatyta moterims, sergančioms cukriniu diabetu (ŠS 7,43; 95% PI 1,7–17,8, p < 0,002).

Išvados

Moterų miego arterijos endarterektomijos komplikacijų skaičius nebuvo didesnis nei vyrų ir neviršijo 6 procentų nustatytos ribos, kai išnyksta operacinio gydymo pranašumas medikamentinio atžvilgiu. Cukrinis diabetas yra potencialus moterų galimų operacinių komplikacijų rizikos veiksnys.

Reikšminiai žodžiai: insulto rizikos veiksniai, miego arterijos endarterektomija, moterys, komplikacijų rizika

Stroke risk factors and their impact on the surgical risk of carotid endarterectomy in women

Auksė Meškauskienė, Egidijus Barkauskas, Virginija Gaigalaitė, Kęstutis Laurikėnas
Vilnius University, Clinic of Neurology and Neurosurgery,
Center of Neurovascular Surgery,
Šiltnamių str. 29, LT-04130 Vilnius, Lithuania
E-mail: auksemeskauskiene@hotmail.com

Background / objective

The literature provides conflicting evidence regarding surgical risks of carotid endarterectomy in women as compared to men. We used data from our carotid surgery registry to determine whether sex differences exist in the stroke risk factors and their impact on the surgical risk of carotid endarterectomy.

Patients and methods

We have analyzed data on all patients operated on for carotid artery stenosis at the Vilnius Emergency Hospital in 1995–2003 and have compared gender-dependent stroke risk factors, concomitant diseases and the perioperative risks of death, sroke and myocardical infarction. The logistic regression method was employed to determine the surgical risk in men and women depending on age and other risks of stroke.

Results

The study cohort consisted of 129 women and 373 men. Women were older than men, more likely to have a history of hypertension; they were more obese, had higher levels of cholesterol and less of them smoked. There were no significant sex differences in the history of coronary artery disease, diabetes mellitus and peripheral vascular disease. The incidence of death, stroke and myocardial infarction in women was even slightly lower than in men (2.3% versus 3.5%; 0.8% versus 2.1%; 1.5% versus 1,9%, all p > 0,05). Diabetes mellitus (OR odds ratio 7.43; 95% CI 1.7 to 17.8, p < 0.002) was predictive of a higher surgical risk in women.

Conclusions

Operative complication rates from carotid endarterectomy in women were not worse than in men and did not exceed the recommended upper limits for operative risk, confirming the beneficial effects of carotid endarterectomy in women. Diabetes mellitus was a potential prognostic factor for a higher surgical risk in women.

Keywords: stroke risk factors, carotid endarterectomy, women, surgical risk

PDF

Susipažinkite su autorių teisėmis žurnalo politikoje skiltyje Autorių teisės. 

 

Skaitomiausi šio autoriaus(ų) straipsniai

1 2 > >>