Neuroischeminės pėdos infekcija ir revaskuliarizacijos galimybės
-
Vytautas Triponis
Dalia Triponienė
Birutė Vaišnytė
Stanislovas Ščerbinskas
Publikuota 2003-01-01
https://doi.org/10.15388/LietChirur.2003.1.2448
PDF

Kaip cituoti

1.
Triponis V, Triponienė D, Vaišnytė B, Ščerbinskas S. Neuroischeminės pėdos infekcija ir revaskuliarizacijos galimybės. LS [Prieiga per internetą]. 2003 m.sausio1 d. [žiūrėta 2022 m.liepos6 d.];1(1):0-. Adresas: https://www.zurnalai.vu.lt/lietuvos-chirurgija/article/view/2448

Santrauka

Vytautas Triponis, Dalia Triponienė, Birutė Vaišnytė, Stanislovas Ščerbinskas
Vilniaus universiteto Bendrosios ir kraujagyslių chirurgijos klinika

Įvadas / tikslas

Požiūris, kad sergančiajam cukralige, kai pakinklio arterijos pulsas gerai užčiuopiamas, o pėdos ischemija progresuoja, geriau atlikti amputaciją, dabar laikomas klaidingu. Tačiau, jeigu yra pado tarpo infekcija, galūnę išsaugoti beveik niekada nepavyksta. Šio darbo tikslas – išanalizuoti rekonstrukcinių arterijų operacijų, atliktų sergantiesiems cukralige, rezultatus ir juos įvertinti atsižvelgiant į arterijų patologijos pobūdį ir pėdos infekciją.

Metodai

Operuota 1211 cukriniu diabetu sergančių ligonių. Pagal galūnių kraujotakos sutrikimo stadijas ligoniai pasiskirstė taip: šlubavimas – 36 (3,0 %), nuolatiniai skausmai – 368 (30,4 %), gangrena – 807 (66,6 %). Pėdos infekcija buvo 239 (29,6 %) ligoniams, iš jų 77 (9,5 %) infekcija išplito. Atliktos arterijų rekonstrukcinės operacijos: aortos ir klubinių arterijų rekonstrukcija – 71, šlaunies ir pakinklio arterijų endarterektomija ir šuntavimas – 409, blauzdos arterijų šuntavimas – 451, pėdos arterijų šuntavimas – 188, perkutaninė transliuminalinė angioplastika – 92 ligoniams.

Rezultatai

Nustatyta, kad veiksmingiausi antibiotikai buvo: cefoperazonas – 23 (10,4), ceftazidimas – 23 (10,4 %), gentamicinas – 26 (11,8 %), ampicilinas-sulbaktamas – 20 (9,1 % ), amoksicilinas-klavulano rūgštis – 20 (9,1 %) ligonių. Penicilinams flora buvo jautri 0,5–4,1 % pasėlių. Iš 239 ligonių 124 (51,9 %) gydyti penicilinais (penicilinu arba ampicilinu). Antibiotikais, kuriems buvo jautrūs identifikuoti mikrobai, dažniausiai cefalosporinais arba cefalosporinų ir gentamicino deriniu, buvo gydyta 115 (48,1 %) ligonių. Iš 1211 ligonių 942 (77,8 %) pėdos funkcija išliko nepakitusi arba šiek tiek sutriko. Pėdos nepavyko išsaugoti 181 (14,9 %) ligoniui. Iš 181 ligonio 70 (38,6 %) amputacija buvo atlikta dėl užleistos ir netinkamai gydytos infekcijos: gydyta tik penicilinais ir neatsižvelgiant į bakterijų jautrumo antibiotikams duomenis. Kitos amputacijos buvo susijusios su nesėkminga rekonstrukcine arterijų operacija. 88 ligoniams, kuriems buvo atlikta sritinė pėdos amputacija, infekciją pavyko nugalėti mechaniškai pašalinant infekcijos židinį ir gydant antibiotikais pagal bakterijų jautrumą.

Išvados

Dažniausias kraujotakos atkūrimo metodas buvo šuntavimas autovena tiesiai į blauzdos arba pėdos arterijas. Kraujotakos atkūrimo efektas mažai tesiskyrė, kai buvo operuojamos blauzdos ir pėdos arterijos ir kai buvo rekonstruojama šlaunies arterija. Aterosklerozės pažeistos blauzdos ir pėdos arterijos bei pėdos infekcija buvo pats svarbiausias kliuvinys išsaugoti pėdą.

Prasminiai žodžiai: cukrinis diabetas, arterijų užakimas, pėdos infekcija, rekonstrukcinės arterijų operacijos.

Neuroischemic foot infection and revascularisation possibilities

Vytautas Triponis, Dalia Triponienė, Birutė Vaišnytė, Stanislovas Ščerbinskas

Background / objective

The aim of the study was to analyze the results of the treatment of neuroischemic foot and to assess the role of foot infection.

Methods

In 1211 patients reconstructive arterial surgery was performed combining the procedure with foot regional amputations and antimicrobial therapy. The following reconstructions were performed: aortoiliac 71, femoropopliteal 409, tibial 451, bypass to the dorsalis pedis 188, and PTA 92.

Results / conclusions

The most effective antibiotics were cephoperazone 23 (10.4%), ceftazidime 23 (10.4%), gentamicin 26 (11.8%), ampicillin-sulbactam 20 (9.1% ), amoxycillin-clavulanic acid 20 (9.1%). Microbes were sensitive to penicillin in 0.5–4.1% cases. Of 239 patients, 124 (51.9%) were treated with penicillin. Cephalosporins in combination with aminoglycosides were used in 115 (48.1%) patients. The foot function was saved in 942 (77.8%). Foot salvage procedures were not successful in 181 (14.9%) patients. In this group, 70 (38.6%) amputations were done because of progressing infection and inadequate antimicrobial treatment. The rest of amputations were conditioned by bad runoff. In 88 patients in whom the regional amputations were performed infection was overcome by using antibiotics according to the sensitivity tests.

Keywords: diabetes mellitus, arterial occlusive disease, foot infection, reconstructive arterial surgery.

PDF

Susipažinkite su autorių teisėmis žurnalo politikoje skiltyje Autorių teisės.