T. 46 (2020): Lietuvos istorijos studijos

T. 46 (2020)

Lietuvos istorijos studijos
Publikuota 2021-01-05

Pradžios puslapiai

Redakcinė kolegija ir turinys
Santraukos peržiūros 57 | Straipsnio (PDF) atsisiuntimai 49
1-7
PDF

Straipsniai

Irena Valikonytė
Dokumentas teismo proceso įrodymų hierarchijoje Lietuvos Didžiojoje Kunigaikštystėje XV amžiaus pabaigoje–XVI amžiaus pirmoje pusėje
Santraukos peržiūros 148 | Straipsnio (PDF) atsisiuntimai 147 | Straipsnio (HTML) peržiūros 47
Neringa Dambrauskaitė
Lietuvos Didžiosios Kunigaikštystės valstiečių kasdienio gyvenimo detalės XVI amžiuje–XVII amžiaus pirmoje pusėje
Santraukos peržiūros 214 | Straipsnio (PDF) atsisiuntimai 207 | Straipsnio (HTML) peržiūros 52
Grigorijus Potašenko
Sentikių bažnyčia Lietuvoje (1918–1926): parapijų atsikūrimas ir jų pripažinimas, Bažnyčios įteisinimas ir autonomijos problemos
Santraukos peržiūros 129 | Straipsnio (PDF) atsisiuntimai 122 | Straipsnio (HTML) peržiūros 54
Leonas Nekrašas
Tarp Lietuvos ir Lenkijos padalyti ūkiai: Lietuvos ūkininkų problemos ir jų interesų gynimas 1923–1939 metais
Santraukos peržiūros 159 | Straipsnio (PDF) atsisiuntimai 128 | Straipsnio (HTML) peržiūros 19
Darius Indrišionis
Nelegalių ekonominių veiklų ir kovos su jomis vaizdiniai lietuviškoje spaudoje 1938–1940 metais
Santraukos peržiūros 145 | Straipsnio (PDF) atsisiuntimai 127 | Straipsnio (HTML) peržiūros 21

Klasika

Ernst Troeltsch
Formalioji istorijos logika
Santraukos peržiūros 150 | Straipsnio (PDF) atsisiuntimai 99 | Straipsnio (HTML) peržiūros 22

Šaltinio publikacija

Valdemaras Klumbys
Inteligentija kalbasi su valdžia
Santraukos peržiūros 144 | Straipsnio (PDF) atsisiuntimai 116
126-141
PDF

Recenzijos

Tomas Vaitelė
(Ne)istorinis istorinio Atgimimo laikotarpio tyrimas
Santraukos peržiūros 154 | Straipsnio (PDF) atsisiuntimai 122 | Straipsnio (HTML) peržiūros 25

Kita

Vita Malašinskienė
Apie Justinos Sipavičiūtės disertaciją „Antspaudas Lietuvos Didžiosios Kunigaikštystės teismų sistemoje XVI–XVIII a.“ ir jos gynimą
Santraukos peržiūros 118 | Straipsnio (PDF) atsisiuntimai 53 | Straipsnio (HTML) peržiūros 12
Tomas Vaitelė
Apie Audriaus Dambrausko disertaciją „Kinematografinė kultūra Lietuvoje, 1926–1944 m.: tarp pramogos ir ideologijos“ ir jos gynimą
Santraukos peržiūros 111 | Straipsnio (PDF) atsisiuntimai 76 | Straipsnio (HTML) peržiūros 18

Pabaigos puslapiai

Nurodymai autoriams ir bibliografiniai duomenys
Santraukos peržiūros 81 | Straipsnio (PDF) atsisiuntimai 53
153-157
PDF