T. 46 (2020): Lietuvos istorijos studijos

T. 46 (2020)

Lietuvos istorijos studijos
Publikuota 2021-01-05

Pradžios puslapiai

Redakcinė kolegija ir turinys
Santraukos peržiūros 42 | Straipsnio (PDF) atsisiuntimai 32
1-7
PDF

Straipsniai

Irena Valikonytė
Dokumentas teismo proceso įrodymų hierarchijoje Lietuvos Didžiojoje Kunigaikštystėje XV amžiaus pabaigoje–XVI amžiaus pirmoje pusėje
Santraukos peržiūros 99 | Straipsnio (PDF) atsisiuntimai 77 | Straipsnio (HTML) peržiūros 31
Neringa Dambrauskaitė
Lietuvos Didžiosios Kunigaikštystės valstiečių kasdienio gyvenimo detalės XVI amžiuje–XVII amžiaus pirmoje pusėje
Santraukos peržiūros 118 | Straipsnio (PDF) atsisiuntimai 99 | Straipsnio (HTML) peržiūros 23
Grigorijus Potašenko
Sentikių bažnyčia Lietuvoje (1918–1926): parapijų atsikūrimas ir jų pripažinimas, Bažnyčios įteisinimas ir autonomijos problemos
Santraukos peržiūros 74 | Straipsnio (PDF) atsisiuntimai 51 | Straipsnio (HTML) peržiūros 30
Leonas Nekrašas
Tarp Lietuvos ir Lenkijos padalyti ūkiai: Lietuvos ūkininkų problemos ir jų interesų gynimas 1923–1939 metais
Santraukos peržiūros 108 | Straipsnio (PDF) atsisiuntimai 76 | Straipsnio (HTML) peržiūros 16
Darius Indrišionis
Nelegalių ekonominių veiklų ir kovos su jomis vaizdiniai lietuviškoje spaudoje 1938–1940 metais
Santraukos peržiūros 89 | Straipsnio (PDF) atsisiuntimai 79 | Straipsnio (HTML) peržiūros 14

Klasika

Ernst Troeltsch
Formalioji istorijos logika
Santraukos peržiūros 88 | Straipsnio (PDF) atsisiuntimai 57 | Straipsnio (HTML) peržiūros 18

Šaltinio publikacija

Valdemaras Klumbys
Inteligentija kalbasi su valdžia
Santraukos peržiūros 96 | Straipsnio (PDF) atsisiuntimai 81
126-141
PDF

Recenzijos

Tomas Vaitelė
(Ne)istorinis istorinio Atgimimo laikotarpio tyrimas
Santraukos peržiūros 106 | Straipsnio (PDF) atsisiuntimai 88 | Straipsnio (HTML) peržiūros 20

Kita

Vita Malašinskienė
Apie Justinos Sipavičiūtės disertaciją „Antspaudas Lietuvos Didžiosios Kunigaikštystės teismų sistemoje XVI–XVIII a.“ ir jos gynimą
Santraukos peržiūros 82 | Straipsnio (PDF) atsisiuntimai 42 | Straipsnio (HTML) peržiūros 10
Tomas Vaitelė
Apie Audriaus Dambrausko disertaciją „Kinematografinė kultūra Lietuvoje, 1926–1944 m.: tarp pramogos ir ideologijos“ ir jos gynimą
Santraukos peržiūros 74 | Straipsnio (PDF) atsisiuntimai 54 | Straipsnio (HTML) peržiūros 16

Pabaigos puslapiai

Nurodymai autoriams ir bibliografiniai duomenys
Santraukos peržiūros 54 | Straipsnio (PDF) atsisiuntimai 44
153-157
PDF