T. 46 (2020): Lietuvos istorijos studijos

T. 46 (2020)

Lietuvos istorijos studijos
Publikuota 2021-01-05

Pradžios puslapiai

Redakcinė kolegija ir turinys
Santraukos peržiūros 5 | Straipsnio (PDF) atsisiuntimai 7
1-7
PDF

Straipsniai

Irena Valikonytė
Dokumentas teismo proceso įrodymų hierarchijoje Lietuvos Didžiojoje Kunigaikštystėje XV amžiaus pabaigoje–XVI amžiaus pirmoje pusėje
Santraukos peržiūros 30 | Straipsnio (PDF) atsisiuntimai 20 | Straipsnio (HTML) peržiūros 9
Neringa Dambrauskaitė
Lietuvos Didžiosios Kunigaikštystės valstiečių kasdienio gyvenimo detalės XVI amžiuje–XVII amžiaus pirmoje pusėje
Santraukos peržiūros 23 | Straipsnio (PDF) atsisiuntimai 16 | Straipsnio (HTML) peržiūros 9
Grigorijus Potašenko
Sentikių bažnyčia Lietuvoje (1918–1926): parapijų atsikūrimas ir jų pripažinimas, Bažnyčios įteisinimas ir autonomijos problemos
Santraukos peržiūros 15 | Straipsnio (PDF) atsisiuntimai 11 | Straipsnio (HTML) peržiūros 7
Leonas Nekrašas
Tarp Lietuvos ir Lenkijos padalyti ūkiai: Lietuvos ūkininkų problemos ir jų interesų gynimas 1923–1939 metais
Santraukos peržiūros 35 | Straipsnio (PDF) atsisiuntimai 22 | Straipsnio (HTML) peržiūros 7
Darius Indrišionis
Nelegalių ekonominių veiklų ir kovos su jomis vaizdiniai lietuviškoje spaudoje 1938–1940 metais
Santraukos peržiūros 19 | Straipsnio (PDF) atsisiuntimai 14 | Straipsnio (HTML) peržiūros 4

Klasika

Ernst Troeltsch
Formalioji istorijos logika
Santraukos peržiūros 24 | Straipsnio (PDF) atsisiuntimai 22 | Straipsnio (HTML) peržiūros 4

Šaltinio publikacija

Valdemaras Klumbys
Inteligentija kalbasi su valdžia
Santraukos peržiūros 20 | Straipsnio (PDF) atsisiuntimai 21
126-141
PDF

Recenzijos

Tomas Vaitelė
(Ne)istorinis istorinio Atgimimo laikotarpio tyrimas
Santraukos peržiūros 25 | Straipsnio (PDF) atsisiuntimai 20 | Straipsnio (HTML) peržiūros 3

Kita

Vita Malašinskienė
Apie Justinos Sipavičiūtės disertaciją „Antspaudas Lietuvos Didžiosios Kunigaikštystės teismų sistemoje XVI–XVIII a.“ ir jos gynimą
Santraukos peržiūros 7 | Straipsnio (PDF) atsisiuntimai 7 | Straipsnio (HTML) peržiūros 3
Tomas Vaitelė
Apie Audriaus Dambrausko disertaciją „Kinematografinė kultūra Lietuvoje, 1926–1944 m.: tarp pramogos ir ideologijos“ ir jos gynimą
Santraukos peržiūros 10 | Straipsnio (PDF) atsisiuntimai 16 | Straipsnio (HTML) peržiūros 4

Pabaigos puslapiai

Nurodymai autoriams ir bibliografiniai duomenys
Santraukos peržiūros 6 | Straipsnio (PDF) atsisiuntimai 9
153-157
PDF