Michelio Houellebecq’o romano Soumission vertimo į lietuvių kalbą stilistika
Straipsniai
Liucija Černiuvienė
Publikuota 2017-02-27
https://doi.org/10.15388/Litera.2016.4.10457
PDF

Reikšminiai žodžiai

literary style
author’s style
literary translation
poetics of literary translation
Soumission
Pasidavimas meninis stilius
individualusis stilius
grožinės literatūros vertimas
vertimo poetika
Soumission
Pasidavimas

Kaip cituoti

Černiuvienė, L. (tran.) (2017) “Michelio Houellebecq’o romano Soumission vertimo į lietuvių kalbą stilistika”, Literatūra, 58(4), pp. 58–73. doi:10.15388/Litera.2016.4.10457.

Santrauka

2015 m. Prancūzijoje išleistas garsaus prancūzų rašytojo Michelio Houellebecq’o romanas Soumission sulaukė kontroversiškų vertinimų: vienų romanas vadinamas distopija, kitų – šiuolaikinės vakarietiškos visuomenės kritika, dar kitų – provokacija dėl musulmonų vaidmens kūrinyje. Romaną iš karto imta versti į įvairias kalbas. Lietuvių kalba jį pavadinimu Pasidavimas 2015 m. išleido leidykla „Kitos knygos“ (iš prancūzų kalbos vertė Goda Bulybenko). Vertimas į lietuvių kalbą taip pat sulaukė kontroversiškų atgarsių: viena vertus, Lietuvos literatūros vertėjų sąjungos ekspertų knyga buvo įtraukta į vertingiausių verstinių knygų sąrašą, kita vertus – vertimo recenzijos itin teigiamos nebuvo, pastebėta vertimo klaidų. Tad aktualu paanalizuoti detaliau, kokį Houellebecq’ą teks skaityti lietuvių skaitytojui: ar tokį, kokį jį skaito prancūzai, ar kiek kitokį. Vertimo analizei pasirinktas stilistikos aspektas: bus siekiama aptarti Houellebecq’o stilių remiantis Rogerio Célestino bei Juremiro Machado Da Silvos darbais apie šį rašytoją ir ištirti vertimo į lietuvių kalbą stilistikos specifiką remiantis lietuvių mokslininkų Juozo Pikčilingio, Aldonos Paulauskienės bei prancūzų vertimo teoretiko Henri Meschonnico įžvalgomis apie meninio teksto stilių ir poetiką. Tikimasi, kad tokia vertimo analizė padės atsakyti į klausimą, ar skaitytojas gali tikėtis lietuvių kalba skaityti tikrąjį Houellebecq’ą.

PDF