Vertimo poetika, etika ir politika: George’o R. R. Martino romano A Game Of Thrones vertimo į lietuvių ir prancūzų kalbą analizė
Straipsniai
Liucija Černiuvienė
Publikuota 2016-01-20
https://doi.org/10.15388/Litera.2015.4.9807
PDF

Reikšminiai žodžiai

tradition in translation
poetics
poetics of translation
translation ethics
translation policy
A Game of Thrones
Sostų žaidimas
translation of names of literary characters
translation of metaphorical expressions
literal translation vertimo tradicija
poetika
vertimo poetika
vertimo etika
vertimo politika
A Game of Thrones
Sostų žaidimas
literatūros personažų vardų vertimas
metaforinių pasakymų vertimas
pažodinis vertimas

Kaip cituoti

Černiuvienė, L. (tran.) (2016) “Vertimo poetika, etika ir politika: George’o R. R. Martino romano A Game Of Thrones vertimo į lietuvių ir prancūzų kalbą analizė”, Literatūra, 57(4), pp. 82–96. doi:10.15388/Litera.2015.4.9807.

Santrauka

Pirmosios vertimo mokyklos Europoje pradėjo kurtis XX amžiaus pradžioje, o Lietuvos vertimo mokykla pradėta kurti tik po 1990 metų, Lietuvai atgavus nepriklausomybę, nors vertimo veikla nutrūkusi nebuvo ir sovietmečiu. Pagrindinis šio straipsnio tikslas yra išanalizuoti George‘o R. R. Martino romanų ciklo A Song of Ice and Fire (Ledo ir ugnies giesmė) pirmosios knygos A Game of Thrones (Sostų žaidimas) vertimus į prancūzų ir lietuvių kalbą remiantis vertimo poetikos, etikos ir politikos sampratomis: Henri Meschonnico poetikos samprata, Anthony Pymo požiūriu į vertėjo etiką. Kūrinys pasirinktas dėl neabejotino Martino kūrybos fenomeno, nors šis romano žanras yra tarsi ignoruojamas literatūros mokslo pasaulyje. Vertimų į prancūzų ir lietuvių kalbą pavyzdžiai analizuojami suskirsčius vertimo problemas į veikėjų vardų, metaforinių pasakymų vertimo ir pažodinio vertimo poskyrius. Atliekama originalo teksto, teksto prancūzų kalba ir teksto lietuvių kalba pavyzdžių analizė siekiant nustatyti, ar vertėjai išlaikė originalo teksto poetiką ir buvo etiški verčiamo teksto atžvilgiu. Keliamas klausimas, ar neseniai susikūrusi Lietuvos vertimo mokykla ir tik besiformuojantis požiūris į vertimą gali lemti vertėjų darbo rezultatą.

PDF