Kaip tampama graiku, arba apie panhelenizmą Ksenofonto Anabasyje
Straipsniai
Alius Jaskelevičius
Vilniaus universitetas
Publikuota 2018-10-26
https://doi.org/10.15388/Litera.2017.3.11837
PDF

Reikšminiai žodžiai

Ksenofontas, Kyras, panhelenizmas, tapatybė

Kaip cituoti

Jaskelevičius A. (2018) „Kaip tampama graiku, arba apie panhelenizmą Ksenofonto Anabasyje“, Literatūra, 59(3), p. 79-91. doi: 10.15388/Litera.2017.3.11837.

Santrauka

[straipsnis ir santrauka lietuvių kalba; santrauka anglų kalba]

Ksenofonto „Anabasis“ yra nepaprastai margas ir įvairialypis kūrinys, kuriame galima išskirti daugybę temų ir potemių. Tyrinėtojai nesutaria, kuri iš šių temų ar potemių galėtų būti raktas kūriniui perskaityti, todėl nagrinėja kiekvieną temą skyrium, atsižvelgdami į tai, kuri tema, jų
požiūriu, yra svarbiausia. Pagal vieną iš „Anabasio“ interpretacijų Ksenofontas netiesiogiai skatina graikus leistis į panheleninį žygį prieš Persiją, kurios silpnumą aiškiai pademonstruoja jo vadovaujama
mobili graikų samdinių kariuomenė. Negana to, priduriama, kad Ksenofontas kartu išaukština savo, kaip galimo tokios kariuomenės lyderio, savybes.
Straipsnyje šis – panheleninis – „Anabasio“ aspektas nagrinėjamas į jį žvelgiant kitu aspektu – analizuojamas kariuomenės kaip organizuoto ir save organizuojančio darinio fenomenas ir jam kylančios problemos. Panhelenizmo klausimas paliečiamas aptariant kariuomenės struktūrą, organizaciją, subordinaciją. Aiškinamasi, kokiomis sąlygomis ir aplinkybėmis panhelenizmas įmanomas ir kaip jis įmanomas tokiame izoliuotame darinyje, kaip dešimties tūkstančių kariuomenė.

PDF
Kūrybinių bendrijų licencija

Šis kūrinys yra platinamas pagal Kūrybinių bendrijų Priskyrimas 4.0 tarptautinę licenciją.

Susipažinkite su autorių teisėmis žurnalo politikoje skiltyje Autorių teisės.