Stasio Ylos kultūrinė antropologija: nužmogėjimo ir prisikėlimo paradigmos
Straipsniai
Gediminas Mikelaitis
Lietuvių literatūros ir tautosakos institutas
Publikuota 2018-10-26
https://doi.org/10.15388/Litera.0.0.11872
PDF

Reikšminiai žodžiai

kultūrinė antropologija, dehumanizacija, totalitarinis teroras, komunizmas, eschatologinis pasikeitimas ir prisikėlimas, malda

Kaip cituoti

Mikelaitis G. (2018) „Stasio Ylos kultūrinė antropologija: nužmogėjimo ir prisikėlimo paradigmos“, Literatūra, 59(1), p. 23-32. doi: 10.15388/Litera.0.0.11872.

Santrauka

[straipsnis lietuvių kalba; santrauka anglų kalba]

Straipsnyje atskleidžiamos kultūros istoriko, psichologo, pedagogo, teologo, rašytojo, Štuthofo koncentracijos stovyklos kalinio, kunigo, profesoriaus Stasio Ylos (1908–1983) darbuose aprašytos dehumanizacijos, t. y. nužmogėjimo, išsigimimo, patirtys, taip pat pastangos išlikti žmogumi, dvasinio prisikėlimo galimybė. Remiamasi šiais S. Ylos darbais: studija „Komunizmas Lietuvoje“ (paskelbta Kaune, 1937 m.), atsiminimų knyga „Žmonės ir žvėrys Dievų miške“ (išleista Putname, JAV, 1951 m., perleista Lietuvoje, 1991 m.), rankraštine knyga „Paskaitos, pamokslai, maldos Štuthofe“ (rašyta 1943–1944 m.).

PDF
Kūrybinių bendrijų licencija

Šis kūrinys yra platinamas pagal Kūrybinių bendrijų Priskyrimas 4.0 tarptautinę licenciją.

Susipažinkite su autorių teisėmis žurnalo politikoje skiltyje Autorių teisės.