T. 48 Nr. 5 (2006): Special Issue

T. 48 Nr. 5 (2006)

Literatūra
Special Issue
Publikuota 2006-01-01

Straipsniai

Gintaras Beresnevičius
Lietuvių ir lenkų istoriografija apie lietuvių mitologiją XIX a. pirmoje pusėje
Santraukos peržiūros 318 | Straipsnio (PDF) atsisiuntimai 335
13-28
PDF
Aušra Martišiūtė
Tautinės tapatybės suvokimo raida misterijose
Santraukos peržiūros 350 | Straipsnio (PDF) atsisiuntimai 395
29-44
PDF
Vaidas Šeferis
Tautinė tapatybė lietuvių biografijose (Jonas Basanavičius, Jonas Šliūpas, Vincas Kudirka)
Santraukos peržiūros 443 | Straipsnio (PDF) atsisiuntimai 459
45-76
PDF
Mindaugas Kvietkauskas
Tapatybės virsmo istorija: Vaižganto Pragiedruliai ir 1918–1920 m. konfliktas dėl Vilniaus
Santraukos peržiūros 889 | Straipsnio (PDF) atsisiuntimai 761
77-96
PDF
Dalia Čiočytė
Religinė ir tautinė tapatybė Antano Baranausko poetinėje autorefleksijoje
Santraukos peržiūros 384 | Straipsnio (PDF) atsisiuntimai 316
97-104
PDF
Dalia Čiočytė
Tautiškosios religinės tapatybės svarstymai literatūros teologijos aspektu
Santraukos peržiūros 353 | Straipsnio (PDF) atsisiuntimai 288
105-117
PDF
Gediminas Mikelaitis
Literatūros teologija: identiteto paieškos
Santraukos peržiūros 326 | Straipsnio (PDF) atsisiuntimai 306
118-127
PDF
Saulė Matulevičienė
Vilniaus krašto folkloras kaip tautinės tapatybės dėmuo
Santraukos peržiūros 318 | Straipsnio (PDF) atsisiuntimai 331
128-142
PDF
Austė Nakienė
Lietuvių muzikos tautiškumo problema. Pietryčių Lietuvos liaudies melodijos XX a. I pusės fonografo įrašuose
Santraukos peržiūros 399 | Straipsnio (PDF) atsisiuntimai 321
143-157
PDF

-

Vaidas Šeferis
Apie tapatybę
Santraukos peržiūros 316 | Straipsnio (PDF) atsisiuntimai 298
9-12
PDF