Teologinių ir filosofinių sąvokų vertimo problemos Evangelijoje pagal Pilypą
Straipsniai
Gražina Kelmelytė
Vilnius University, Lithuania
Publikuota 2019-12-20
https://doi.org/10.15388/Litera.2019.3.5
PDF

Reikšminiai žodžiai

Nag Hammadi
koptų kalba
ankstyvoji krikščionybė
Naujojo Testamento apokrifai
gnosticizmas
Evangelija pagal Pilypą

Kaip cituoti

Kelmelytė G. (2019) „Teologinių ir filosofinių sąvokų vertimo problemos Evangelijoje pagal Pilypą“, Literatūra, 61(3), p. 58-74. doi: 10.15388/Litera.2019.3.5.

Santrauka

Straipsnyje nagrinėjama teologinių ir filosofinių sąvokų vertimo problematika apokrifiniame Evangelijos pagal Pilypą tekste. Šis gnostiniam valentinizmui priskiriamas evangelijos originalas buvo parašytas senąja graikų kalba, tačiau išliko tik koptiškai. Tokia teksto vertimo istorija leidžia pažvelgti į įvairiuose ankstyvajai krikščionybei priskiriamuose veikaluose atsispindėjusį teologinių ir filosofinių sąvokų kitimą ir jų vartojimą heterodoksiniuose kontekstuose. Evangelijos pagal Pilypą savitumas atsiskleidžia per jos fragmentiškumą, naratyvo nebuvimą, kompiliacinį pobūdį, trūkstamą aiškią struktūrą. Šie evangelijos aspektai iškelia klausimą apie tekste vartojamų sąvokų koherentiškumą. Iš pirmo žvilgsnio nėra aišku, ar iš graikų kalbos į koptų kalbą išversta sąvoka atspindi tapatų konceptą, ar įgyja papildomų konotacijų.

PDF
Kūrybinių bendrijų licencija

Šis kūrinys yra platinamas pagal Kūrybinių bendrijų Priskyrimas 4.0 tarptautinę licenciją.

Susipažinkite su autorių teisėmis žurnalo politikoje skiltyje Autorių teisės.