Antikiniai tekstai Renesanso meno teorijos traktatuose
Straipsniai
Tomas Riklius
Vilnius University, Lithuania
Publikuota 2019-12-20
https://doi.org/10.15388/Litera.2019.3.8
PDF
HTML

Reikšminiai žodžiai

Leonas Battista Alberti
Federico Borromeo
Gabriele Paleotti
dailės teorija
dailės traktatai
humanistinis išsilavinimas
ankstyvasis modernus laikotarpis

Kaip cituoti

Riklius T. (2019) „Antikiniai tekstai Renesanso meno teorijos traktatuose“, Literatūra, 61(3), p. 98-108. doi: 10.15388/Litera.2019.3.8.

Santrauka

Straipsnyje aptariama antikinių tekstų citavimo strategija ir citavimo dažnumas Leono Battistos Alberti, Federico Borromeo ir Gabriele Paleotti meno teorijos traktatuose. Šie katalikiškojo meno teoretikai pasitelkė savitą antikinių šaltinių citavimo strategiją, siekdami savo darbams suteikti teorinį kontekstą ir pagrįsti estetinius argumentus. Alberti, Borromeo ir Paleotti gausiai citavo arba kitaip nurodė Plinijaus Vyresniojo, Plutarcho, Ksenofonto, Strabono, Aulo Gelijaus ir kitų Antikos autorių tekstus. Tai pastebima tiek apžvelgiant individualias citavimo strategijas, tiek analizuojant statistinius Alberti veikalo De pictura, Paleotti traktato Discorso intorno alle immagini sacre e profane ir Borromeo darbo De pictura sacra citavimo dažnumo rodiklius.

PDF
HTML
Kūrybinių bendrijų licencija

Šis kūrinys yra platinamas pagal Kūrybinių bendrijų Priskyrimas 4.0 tarptautinę licenciją.

Susipažinkite su autorių teisėmis žurnalo politikoje skiltyje Autorių teisės.