Tapatybės pokyčiai Alice Munro apsakymuose: sociopsichologinė analizė
Straipsniai
Milda Danytė
Publikuota 2015-05-25
https://doi.org/10.15388/Litera.2014.4.7692
PDF

Kaip cituoti

Danytė M. (2015) „Tapatybės pokyčiai Alice Munro apsakymuose: sociopsichologinė analizė“, Literatūra, 56(4), p. 57-77. doi: 10.15388/Litera.2014.4.7692.

Santrauka

2013 m. Nobelio literatūros premija skirta Kanados rašytojai Alice Munro (g. 1931). Tai pirmas atvejis, kai premijuotas vien apsakymus kuriantis rašytojas. Iš pirmo žvilgsnio Munro apsakymų personažai yra paprasti mažų anglosaksų provincijos miestelių gy­ventojai, kurie netikėtai ima priešintis ir laužyti nu­sistovėjusias gyvenimo normas. Šiame straipsnyje taikant sociopsichologinius metodus analizuojami apsakymai „Mrs. Cross ir Mrs. Kidd“ ir „The Bear Came Over the Mountain“, kuriuose moterų persona­žai dėl fizinės ar psichikos ligos nebegali gyventi sa­varankiškai. Slaugos namuose, vienoje iš griežčiau­siai reglamentuojančių Vakarų visuomenės institucijų, apsakymų protagonistės sugeba tęsti tai, ką sociologai vadina „gyvenimų naratyvais“, ir susikurti „galimas tapatybes“. Rašytoja jų pastangas traktuoja ironiškai, bet ne pašaipiai, ir atskleidžia netikėtus būdus, pade­dančius apsakymų veikėjoms išlaikyti savo orumą.
PDF

Susipažinkite su autorių teisėmis žurnalo politikoje skiltyje Autorių teisės.