Pokalbis, kai nėra dialogo: Aleksandras Piatigorskis
Straipsniai
Регина Чичинскайте
Publikuota 2010-01-01
https://doi.org/10.15388/Litera.2010.2.7735
PDF

Kaip cituoti

Чичинскайте Регина (2010) „Pokalbis, kai nėra dialogo: Aleksandras Piatigorskis“, Literatūra, 52(2), p. 137-149. doi: 10.15388/Litera.2010.2.7735.

Santrauka

Straipsnyje nagrinėjamas mąstytojo, filosofo, rašyto­jo, grožinės literatūros kūrinių interpretuotojo Alek­sandro Piatigorskio postulatas, kurį jis nuolat kartojo paskutiniaisiais savo gyvenimo metais: „Svarbiausia – pokalbis“. Autorė aiškinasi, kodėl filosofas su to­kiu patosu neigia termino „dialogas“ produktyvumą humanitarų tekstuose bei diskusijose; kodėl jis prie­šina pokalbį dialogui ir laiko jį svarbiausiu intersu­bjektyvios ir intrasubjektyvios komunikacijos žanru. A. Piatigorskio „pokalbis“ traktuojamas retoriniu as­pektu kaip žanras, kuriame skleidžiasi mąstymo „čia ir dabar“ subjektyvybė. Žmogus, anot filosofo, tėra „vieta, „iš kurios mąstoma arba nemąstoma“. Nemąs­tantiesiems filosofas (kaip ir jo Mokytojas G. Gur­džijevas) taiko terminą „objektyvūs idiotai“, o patį nemąstymą, kurį laiko tiesiog „gyvenimu“, vadina regresija. A. Piatigorskis mano, jog mąstymas – tai rizika, kai nėra patogių žinojimo atramų, jis yra atsa­kingas ir subjektyvus. Tikrasis mąstymas skleidžiasi pokalbyje, o ne dialoge, nes pastarajame susitariama dėl susikalbėjimo prielaidų ir stengiamasi remtis „bendrosiomis vietomis“, retoriniais topais. Vienin­telis sėkmingo pokalbio kriterijus – įdomumas. Tai kategorija, kuri itin svarbi filosofams postmodernis­tams, tačiau analitikai neatkreipia dėmesio į tai, kodėl tai svarbu A. Piatigorskiui. Straipsnyje akcentuojama labai įdomi aplinkybė: A. Piatigorskiui užteko gyve­nimo, kurį jis priešino mąstymui, išnarplioti pokalbiui iki galo, iki jo nutraukimo, bet ne baigties. Visai prieš pat mirtį filosofas parašė straipsnį, kuriame aiškinosi, kada ir kodėl nutrūksta pokalbis – tai, ko labiausiai bijojo jis pats ir pirmas apie tai prabilęs filosofas R. Brandomas. O nutrūksta pokalbis tuomet, kai at­eina laikas savirefleksijai, kurioje negali dalyvauti niekas kitas, išskyrus stebėtoją. Išanalizavusi svar­biausius A. Piatigorskio konceptus, straipsnio autorė suformulavo priesakus, kuriuos paliko filosofas ir ku­rių nederėtų nepaisyti filologams.
PDF

Susipažinkite su autorių teisėmis žurnalo politikoje skiltyje Autorių teisės.