T. 49 Nr. 3 (2007): the Classics

T. 49 Nr. 3 (2007)

Literatūra
the Classics
Publikuota 2007-01-01

Straipsniai

Jovita Dikmonienė
Charleso Martindale’io recepcijos teorija ir antikinė literatūra
Santraukos peržiūros 561 | Straipsnio (PDF) atsisiuntimai 389
8-21
PDF
Paulius Garbačiauskas
Helenistinės poetikos bruožai Arato poemoje „Reiškiniai“
Santraukos peržiūros 260 | Straipsnio (PDF) atsisiuntimai 241
22-32
PDF
Audronė Kučinskienė
Cicerono Ketvirtoji Filipika: monologo virsmas dialogu
Santraukos peržiūros 165 | Straipsnio (PDF) atsisiuntimai 274
33-42
PDF
Rasa Valienė
Kvintilianas apie iškalbos privalumus
Santraukos peržiūros 366 | Straipsnio (PDF) atsisiuntimai 270
43-57
PDF
Anna Maciūnienė
Plinijaus Jaunesniojo laiškai: žanro tradicija ir savitumas
Santraukos peržiūros 174 | Straipsnio (PDF) atsisiuntimai 226
58-77
PDF
Horatio Caesar Roger Vella
Lotyniški įrašai Rabato Šv. Dvasios ligoninėje: naujas žvilgsnis
Santraukos peržiūros 147 | Straipsnio (PDF) atsisiuntimai 268
78-94
PDF
Eugenija Ulčinaitė
Humanitariniai mokslai jėzuitų švietimo sistemoje
Santraukos peržiūros 221 | Straipsnio (PDF) atsisiuntimai 229
95-107
PDF

Publikacijos

Jonas Dumčius
Plautas. Belaisviai
Santraukos peržiūros 142 | Straipsnio (PDF) atsisiuntimai 236
108-150
PDF

Kronikos

Literatūra
2007 metai Klasikinės filologijos katedroje
Santraukos peržiūros 116 | Straipsnio (PDF) atsisiuntimai 62
151
PDF
Literatūra
2006–2007 metais Klasikinės filologijos katedros dėstytojų išleistos knygos
Santraukos peržiūros 103 | Straipsnio (PDF) atsisiuntimai 147
152
PDF