T. 49 Nr. 3 (2007): the Classics

T. 49 Nr. 3 (2007)

Literatūra
the Classics
Publikuota 2007-01-01

Straipsniai

Jovita Dikmonienė
Charleso Martindale’io recepcijos teorija ir antikinė literatūra
Santraukos peržiūros 646 | Straipsnio (PDF) atsisiuntimai 440
8-21
PDF
Paulius Garbačiauskas
Helenistinės poetikos bruožai Arato poemoje „Reiškiniai“
Santraukos peržiūros 271 | Straipsnio (PDF) atsisiuntimai 271
22-32
PDF
Audronė Kučinskienė
Cicerono Ketvirtoji Filipika: monologo virsmas dialogu
Santraukos peržiūros 190 | Straipsnio (PDF) atsisiuntimai 317
33-42
PDF
Rasa Valienė
Kvintilianas apie iškalbos privalumus
Santraukos peržiūros 392 | Straipsnio (PDF) atsisiuntimai 333
43-57
PDF
Anna Maciūnienė
Plinijaus Jaunesniojo laiškai: žanro tradicija ir savitumas
Santraukos peržiūros 185 | Straipsnio (PDF) atsisiuntimai 264
58-77
PDF
Horatio Caesar Roger Vella
Lotyniški įrašai Rabato Šv. Dvasios ligoninėje: naujas žvilgsnis
Santraukos peržiūros 157 | Straipsnio (PDF) atsisiuntimai 306
78-94
PDF
Eugenija Ulčinaitė
Humanitariniai mokslai jėzuitų švietimo sistemoje
Santraukos peržiūros 233 | Straipsnio (PDF) atsisiuntimai 261
95-107
PDF

Publikacijos

Jonas Dumčius
Plautas. Belaisviai
Santraukos peržiūros 156 | Straipsnio (PDF) atsisiuntimai 285
108-150
PDF

Kronikos

Literatūra
2007 metai Klasikinės filologijos katedroje
Santraukos peržiūros 122 | Straipsnio (PDF) atsisiuntimai 63
151
PDF
Literatūra
2006–2007 metais Klasikinės filologijos katedros dėstytojų išleistos knygos
Santraukos peržiūros 109 | Straipsnio (PDF) atsisiuntimai 148
152
PDF