T. 46 Nr. 5 (2004): Special Issue

T. 46 Nr. 5 (2004)

Literatūra
Special Issue
Publikuota 2004-01-01

Straipsniai

Kęstutis Nastopka
Europinė semiotika šiandien
Santraukos peržiūros 248 | Straipsnio (PDF) atsisiuntimai 373
7-15
PDF
Birutė Meržvinskaitė
Raštas kaip scena Jacques’o Derrida dekonstrukcijoje
Santraukos peržiūros 152 | Straipsnio (PDF) atsisiuntimai 248
16-23
PDF
Raminta Gamziukaitė-Mažiulienė
Naujausioji kritika apie modernistinį diskursą ankstyvuosiuose Knuto Hamsuno romanuose
Santraukos peržiūros 198 | Straipsnio (PDF) atsisiuntimai 541
24-33
PDF
Jadvyga Bajarūnienė
Ekspresionizmo apibrėžtys ir tyrinėjimai XX a. vokiečių literatūros kritikoje
Santraukos peržiūros 206 | Straipsnio (PDF) atsisiuntimai 493
34-49
PDF
Genovaitė Dručkutė
Autobiografijos teorija ir praktika (Philippe’as Lejeune’as ir Jozefas Frankas)
Santraukos peržiūros 243 | Straipsnio (PDF) atsisiuntimai 401
50-55
PDF
Juldita Nagliuvienė
Substancinė Dievo formos kaita kaip meninė Visybės reprezentacija (pagal Thomo Manno romaną Juozapas ir jo broliai)
Santraukos peržiūros 180 | Straipsnio (PDF) atsisiuntimai 289
56-65
PDF
Vytautas Bikulčius
Dabarties rekonstrukcija Marguerite’os Yourcenar romane Hadriano memuarai
Santraukos peržiūros 201 | Straipsnio (PDF) atsisiuntimai 263
66-71
PDF
Inga Litvinavičienė
Stilistinės transformacijos Annie Ernaux kūryboje
Santraukos peržiūros 210 | Straipsnio (PDF) atsisiuntimai 325
72-78
PDF
Regina Rudaitytė
Istorijos ir istorijų kūrimas Grahamo Swifto romane Vandens žemė
Santraukos peržiūros 338 | Straipsnio (PDF) atsisiuntimai 400
79-84
PDF
Rūta Eidukevičienė
Mitas, gamta ir moteriškoji savimonė Brigitte’os Kronauer romane Moteris tarp pagalvių
Santraukos peržiūros 234 | Straipsnio (PDF) atsisiuntimai 270
85-94
PDF
Rūta Šlapkauskaitė
Intertekstinis Margaretos Atwood romano Tarnaitės pasakojimas skaitymas
Santraukos peržiūros 1430 | Straipsnio (PDF) atsisiuntimai 879
95-101
PDF