Sposób postrzegania człowieka w „Słowniku południowych gwar południowo-auksztockich“
Straipsniai
Vilija Ragaišienė
Lietuvių kalbos institutas
Publikuota 2020-12-04
https://doi.org/10.15388/VLLP.2020.12
PDF

Reikšminiai žodžiai

człowiek
słownik gwarowy
południowe gwary połuniodowoauksztockie
etnolingwistyka

Kaip cituoti

Ragaišienė V. (2020) „Sposób postrzegania człowieka w ,Słowniku południowych gwar południowo-auksztockich‘ “, Vilnius University Open Series, (1), p. 246-276. doi: 10.15388/VLLP.2020.12.

Santrauka

W artykule w oparciu o materiał „Słownika południowych gwar południowoauksztockich” (Pietinių pietų aukštaičių šnektų žodynas) został przedstawiony obraz człowieka zamieszkującego te tereny – opisano jego wygląd i właściwości fizyczne, charakter i sposób zachowania, stan i stosunki społeczne. Analizy materiału dokonano w oparciu o metodologię wypracowaną przez Jerzego Bartmińskiego, założyciela lubelskiej szkoły etnolingwistycznej, oraz prace etnolingwistów litewskich.
Materiał zawarty w „Słowniku południowych gwar południowoauksztockich” ukazuje podstawowe cechy charakteru, wyglądu i zachowań człowieka utrwalone w tekście gwarowym. Dane leksykograficzne podają, że mieszkający na południowym obszarze południowej Auksztoty człowiek – to osoba różnej płci i wieku (mężczyzna, kobieta, dziecko). Jest to dobry, serdeczny, otwarty, tolerancyjny, wesoły i dowcipny, pracowity i twórczy przedstawiciel swojego narodu i użytkownik swojej gwary. Człowiek ten jest energiczny i zawzięty, chociaż nie zawsze idzie to w parze z siłą fizyczną i sprawnością. W jego postrzeganiu świata znajdują wyraz przeplatające się ze sobą dawne wyobrażenia mityczne, tajemnice wiary katolickiej i realia współczesnej rzeczywistości.

PDF
Kūrybinių bendrijų licencija

Šis kūrinys yra platinamas pagal Kūrybinių bendrijų Priskyrimas 4.0 tarptautinę licenciją.