Nr. 2 (2021): Vertybės lietuvių ir lenkų kalbų pasaulėvaizdyje

Nr. 2 (2021)

Vilnius University Open Series
Vertybės lietuvių ir lenkų kalbų pasaulėvaizdyje
Publikuota 2021-07-30

Pradžios puslapiai

Redakcinė kolegija ir turinys
Santraukos peržiūros 49 | Straipsnio (PDF) atsisiuntimai 66
1-8
PDF
Kristina Rutkovska | Stanisława Niebrzegowska-Bartmińska
Pratarmė
Santraukos peržiūros 22 | Straipsnio (PDF) atsisiuntimai 15
9-12
PDF

Straipsniai

Aleksandra Niewiara
Miejsce wyobrażeń o narodach i państwach w aksjosferze kultury
Santraukos peržiūros 29 | Straipsnio (PDF) atsisiuntimai 41
13-26
PDF
Jerzy Bartmiński
Du lenkiškojo TĖVYNĖS koncepto profiliai
Santraukos peržiūros 28 | Straipsnio (PDF) atsisiuntimai 21
27-44
PDF
Marius Smetona
PATRIOTIZMAS lietuvių kalboje
Santraukos peržiūros 46 | Straipsnio (PDF) atsisiuntimai 17
45-60
PDF
Sylwia Katarzyna Gierczak
Jak szanuję to bez ale. SZACUNEK w wypowiedziach ankietowych lubelskich studentów
Santraukos peržiūros 33 | Straipsnio (PDF) atsisiuntimai 18
61-75
PDF
Monika Bogdzevič
PYKČIO, BAIMĖS ir GĖDOS metaforinė konceptualizacija lietuvių kalboje: kultūrinio turinio beieškant
Santraukos peržiūros 26 | Straipsnio (PDF) atsisiuntimai 32
76-96
PDF
Irena Snukiškienė
Analysis of Linguo-cultural Picture of LIE in Systemic Data
Santraukos peržiūros 25 | Straipsnio (PDF) atsisiuntimai 22
97-109
PDF
110-124
PDF
Loreta Vaičiulytė-Semėnienė
The Perception of Neighbour in CMLL Publicistics
Santraukos peržiūros 21 | Straipsnio (PDF) atsisiuntimai 12
125-147
PDF
Stanisława Niebrzegowska-Bartmińska
Tradicinis baltų ir slavų pasa ulėvaizdis. Kognityvinių lyginamųjų tyrimų projektas
Santraukos peržiūros 27 | Straipsnio (PDF) atsisiuntimai 30
162-180
PDF
Kristina Rutkovska
Leksikografiniai šaltiniai lietuvių kalbos pasaulėvaizdžio tyrimuose
Santraukos peržiūros 26 | Straipsnio (PDF) atsisiuntimai 12
181-200
PDF
Vilija Ragaišienė
Tarmės žodynas kaip etninės žinijos tekstų šaltinis
Santraukos peržiūros 25 | Straipsnio (PDF) atsisiuntimai 19
201-215
PDF
Dalia Zaikauskienė
Lietuvių paremijų kaupimas ir sklaida: šiuolaikiniai ištekliai
Santraukos peržiūros 19 | Straipsnio (PDF) atsisiuntimai 15
216-228
PDF
Maciej Rak
Polska frazematyka gwarowa – stan badań (za pięciolecie 2015–2020), metody i perspektywy
Santraukos peržiūros 31 | Straipsnio (PDF) atsisiuntimai 25
229-241
PDF
Anna Tyrpa
Phrasematic Introduction to Dialectal Axiolinguistics
Santraukos peržiūros 22 | Straipsnio (PDF) atsisiuntimai 19
242-256
PDF
Irena Smetonienė
DUONOS paveikslas lietuvių žodynuose
Santraukos peržiūros 25 | Straipsnio (PDF) atsisiuntimai 11
257-268
PDF
Vilija Sakalauskienė
Etnolingvistinė informacija apie RUGĮ lietuvių tarmių žodynuose
Santraukos peržiūros 23 | Straipsnio (PDF) atsisiuntimai 25
269-291
PDF
Karolina Slotvinska
Obraz MATKI w wybranych utworach Vandy Juknaitė
Santraukos peržiūros 41 | Straipsnio (PDF) atsisiuntimai 16
308-317
PDF
Irena Fedorowicz | Kinga Geben
Językowy obraz DOMU w prozie wspomnieniowej Wojciecha Piotrowicza
Santraukos peržiūros 33 | Straipsnio (PDF) atsisiuntimai 18
318-333
PDF
Jelena Konickaja | Birutė Jasiūnaitė
Предметные метафоры ЗВЕЗД в литовских и русских поэтических текстах
Santraukos peržiūros 25 | Straipsnio (PDF) atsisiuntimai 14
349-374
PDF
Magdalena Wołoszyn
Zrzuciłem duży kamień na wodnego węża … Poetycki a polski ludowy obraz WĘŻA
Santraukos peržiūros 37 | Straipsnio (PDF) atsisiuntimai 31
375-387
PDF
Jūratė Pajėdienė
Istoty mitologiczne w dyskursie codzienności Żmudzinów z drugiej połowy XX wieku
Santraukos peržiūros 26 | Straipsnio (PDF) atsisiuntimai 14
388-408
PDF
Tatjana Vologdina
Polskojęzyczne wątki w litewskich zamówieniach leczniczych
Santraukos peržiūros 28 | Straipsnio (PDF) atsisiuntimai 10
409-422
PDF
Damian Gocół
Opowieści wierzeniowe w tekstach historii mówionej osób w okresie późnej dorosłości
Santraukos peržiūros 57 | Straipsnio (PDF) atsisiuntimai 92
423-430
PDF
Sara Akram
Aksjologiczny aspekt współczesnych narracji o klimacie
Santraukos peržiūros 26 | Straipsnio (PDF) atsisiuntimai 14
431-454
PDF
Alicja Nagórko
Religijne motywy w reklamie – na marginesie pewnego projektu.
Santraukos peržiūros 24 | Straipsnio (PDF) atsisiuntimai 13
455-468
PDF

Pabaigos puslapiai

Apie autorius
Santraukos peržiūros 25 | Straipsnio (PDF) atsisiuntimai 22
480-490
PDF
Bibliografiniai duomenys
Santraukos peržiūros 19 | Straipsnio (PDF) atsisiuntimai 17
491
PDF