DRAUGO konceptas publicistikoje
Straipsniai
Loreta Vaičiulytė-Semėnienė
Lietuvių kalbos institutas
Publikuota 2020-12-04
https://doi.org/10.15388/VLLP.2020.17
PDF

Reikšminiai žodžiai

daiktavardis draugas
konceptas
struktūrinė semantika

Kaip cituoti

Vaičiulytė-Semėnienė L. (2020) „DRAUGO konceptas publicistikoje “, Vilnius University Open Series, (1), p. 337-365. doi: 10.15388/VLLP.2020.17.

Santrauka

Šio straipsnio objektas – draugo samprata daiktavardžio draugas formų pagrindu. Struktūrinis požiūris į reikšmę čia derinamas su kognityviniu. Remiantis Dabartinės lietuvių kalbos tekstyno (DLKT ) publicistikos medžiaga, kalbama apie tai, kaip dabartinės lietuvių kalbos vartotojas suvokia draugą. Tyrimas parodė, kad pagal aptariamojo žodžio valentinius aktantus ir predikatus, kurių aktantu jis pats eina, draugas – tai tam tikru laiku tam tam tikroje vietoje iš meilės veikiantis žmogus.

PDF
Kūrybinių bendrijų licencija

Šis kūrinys yra platinamas pagal Kūrybinių bendrijų Priskyrimas 4.0 tarptautinę licenciją.