2020: Vertybės lietuvių ir lenkų kalbų pasaulėvaizdyje

2020

Vilnius University Open Series
Vertybės lietuvių ir lenkų kalbų pasaulėvaizdyje
Publikuota 2020-12-04

Pradžios puslapiai

Sudarytojai ir turinys
Santraukos peržiūros 85 | Straipsnio (PDF) atsisiuntimai 133
1-7
PDF

Straipsniai

Naglis Kardelis
Znaczenie języka ojczystego w pielęgnowaniu wartości i kształtowaniu osobowości: aspekt filozoficzny
Santraukos peržiūros 108 | Straipsnio (PDF) atsisiuntimai 79
13-23
PDF
Stanisława Niebrzegowska-Bartmińska
Apie kultūrinių konceptų eksplikaciją
Santraukos peržiūros 73 | Straipsnio (PDF) atsisiuntimai 74
46-69
PDF
Irena Smetonienė
Pojęcie wartości w litewskim językowym obrazie świata
Santraukos peržiūros 101 | Straipsnio (PDF) atsisiuntimai 84
70-80
PDF
Bronė Stundžienė
Lietuvių kultūrinis kraštovaizdis folklore vertybiniu aspektu
Santraukos peržiūros 112 | Straipsnio (PDF) atsisiuntimai 86
81-101
PDF
Kristina Rutkovska
Wartości ludowe i sposoby ich odczytania. Tekst gwarowy na warsztacie etnolingwisty
Santraukos peržiūros 83 | Straipsnio (PDF) atsisiuntimai 68
102-133
PDF
Jūratė Pajėdienė
Vertybių sistemos raiška XX a. II pusės žemaičių kasdienybės diskurse
Santraukos peržiūros 85 | Straipsnio (PDF) atsisiuntimai 72
134-162
PDF
Aušra Žičkienė | Kristina Syrnicka
Lietuvių ir Vilniaus krašto lenkų laidotuvių giesmės: repertuaro bendrieji bruožai ir raidos tendencijos
Santraukos peržiūros 149 | Straipsnio (PDF) atsisiuntimai 118
163-188
PDF
Irena Fedorowicz | Kinga Geben
Wartości Polaków litewskich w tekstach poetyckich Gabriela Jana Mincewicza
Santraukos peržiūros 92 | Straipsnio (PDF) atsisiuntimai 84
189-208
PDF
Marta Nowosad-Bakalarczyk
O kategorii płci i rodzaju w polszczyźnie
Santraukos peržiūros 73 | Straipsnio (PDF) atsisiuntimai 70
209-228
PDF
Vilija Ragaišienė
Sposób postrzegania człowieka w „Słowniku południowych gwar południowo-auksztockich“
Santraukos peržiūros 68 | Straipsnio (PDF) atsisiuntimai 84
246-276
PDF
Marius Smetona | Anželika Smetonienė
Sąvokos ŽEMĖ genezė
Santraukos peržiūros 85 | Straipsnio (PDF) atsisiuntimai 73
277-286
PDF
Jelena Konickaja | Birutė Jasiūnaitė
Lietaus metaforos lietuvių ir rusų poezijoje
Santraukos peržiūros 79 | Straipsnio (PDF) atsisiuntimai 85
303-325
PDF
Karolina Slotvinska | Kristina Rutkovska
Lietuviškas MOTINOS paveikslas remiantis anketinių apklausų duomenimis
Santraukos peržiūros 86 | Straipsnio (PDF) atsisiuntimai 71
326-336
PDF
Loreta Vaičiulytė-Semėnienė
DRAUGO konceptas publicistikoje
Santraukos peržiūros 90 | Straipsnio (PDF) atsisiuntimai 116
337-365
PDF
Beata Żywicka
Konceptualizacja NARODU we współczesnym polskim dyskursie publicznym
Santraukos peržiūros 63 | Straipsnio (PDF) atsisiuntimai 58
366-388
PDF
389-403
PDF
Irena Snukiškienė
TIESA kalboje: tekstinių duomenų analizė
Santraukos peržiūros 81 | Straipsnio (PDF) atsisiuntimai 75
416-432
PDF
Damian Gocół
Pamięć ujęzykowiona w relacjach osób w okresie średniej dorosłości
Santraukos peržiūros 146 | Straipsnio (PDF) atsisiuntimai 145
433-445
PDF
Sara Akram
Dolina Pankisi i jej wartości w reportażu „Wszystkie wojny Lary“ Wojciecha Jagielskiego
Santraukos peržiūros 66 | Straipsnio (PDF) atsisiuntimai 50
446-460
PDF