Nr. 1 (2020): Vertybės lietuvių ir lenkų kalbų pasaulėvaizdyje

Nr. 1 (2020)

Vilnius University Open Series
Vertybės lietuvių ir lenkų kalbų pasaulėvaizdyje
Publikuota 2020-12-04

Pradžios puslapiai

Sudarytojai ir turinys
Santraukos peržiūros 135 | Straipsnio (PDF) atsisiuntimai 173
1-7
PDF

Straipsniai

Naglis Kardelis
Znaczenie języka ojczystego w pielęgnowaniu wartości i kształtowaniu osobowości: aspekt filozoficzny
Santraukos peržiūros 280 | Straipsnio (PDF) atsisiuntimai 170
13-23
PDF
Stanisława Niebrzegowska-Bartmińska
Apie kultūrinių konceptų eksplikaciją
Santraukos peržiūros 182 | Straipsnio (PDF) atsisiuntimai 176
46-69
PDF
Irena Smetonienė
Pojęcie wartości w litewskim językowym obrazie świata
Santraukos peržiūros 303 | Straipsnio (PDF) atsisiuntimai 170
70-80
PDF
Bronė Stundžienė
Lietuvių kultūrinis kraštovaizdis folklore vertybiniu aspektu
Santraukos peržiūros 204 | Straipsnio (PDF) atsisiuntimai 176
81-101
PDF
Kristina Rutkovska
Wartości ludowe i sposoby ich odczytania. Tekst gwarowy na warsztacie etnolingwisty
Santraukos peržiūros 139 | Straipsnio (PDF) atsisiuntimai 143
102-133
PDF
Jūratė Pajėdienė
Vertybių sistemos raiška XX a. II pusės žemaičių kasdienybės diskurse
Santraukos peržiūros 146 | Straipsnio (PDF) atsisiuntimai 157
134-162
PDF
Aušra Žičkienė | Kristina Syrnicka
Lietuvių ir Vilniaus krašto lenkų laidotuvių giesmės: repertuaro bendrieji bruožai ir raidos tendencijos
Santraukos peržiūros 281 | Straipsnio (PDF) atsisiuntimai 306
163-188
PDF
Irena Fedorowicz | Kinga Geben
Wartości Polaków litewskich w tekstach poetyckich Gabriela Jana Mincewicza
Santraukos peržiūros 194 | Straipsnio (PDF) atsisiuntimai 261
189-208
PDF
Marta Nowosad-Bakalarczyk
O kategorii płci i rodzaju w polszczyźnie
Santraukos peržiūros 140 | Straipsnio (PDF) atsisiuntimai 151
209-228
PDF
Vilija Ragaišienė
Sposób postrzegania człowieka w „Słowniku południowych gwar południowo-auksztockich“
Santraukos peržiūros 124 | Straipsnio (PDF) atsisiuntimai 178
246-276
PDF
Marius Smetona | Anželika Smetonienė
Sąvokos ŽEMĖ genezė
Santraukos peržiūros 146 | Straipsnio (PDF) atsisiuntimai 138
277-286
PDF
Jelena Konickaja | Birutė Jasiūnaitė
Lietaus metaforos lietuvių ir rusų poezijoje
Santraukos peržiūros 242 | Straipsnio (PDF) atsisiuntimai 181
303-325
PDF
Karolina Slotvinska | Kristina Rutkovska
Lietuviškas MOTINOS paveikslas remiantis anketinių apklausų duomenimis
Santraukos peržiūros 198 | Straipsnio (PDF) atsisiuntimai 164
326-336
PDF
Loreta Vaičiulytė-Semėnienė
DRAUGO konceptas publicistikoje
Santraukos peržiūros 160 | Straipsnio (PDF) atsisiuntimai 370
337-365
PDF
Beata Żywicka
Konceptualizacja NARODU we współczesnym polskim dyskursie publicznym
Santraukos peržiūros 117 | Straipsnio (PDF) atsisiuntimai 141
366-388
PDF
Marta Hartenberger
Obraz POLAKA w świetle tekstów medialnych kreowanych w przestrzeni internetowej przez mieszkańców krajów sąsiednich
Santraukos peržiūros 139 | Straipsnio (PDF) atsisiuntimai 108
389-403
PDF
Irena Snukiškienė
TIESA kalboje: tekstinių duomenų analizė
Santraukos peržiūros 161 | Straipsnio (PDF) atsisiuntimai 173
416-432
PDF
Damian Gocół
Pamięć ujęzykowiona w relacjach osób w okresie średniej dorosłości
Santraukos peržiūros 202 | Straipsnio (PDF) atsisiuntimai 224
433-445
PDF
Sara Akram
Dolina Pankisi i jej wartości w reportażu „Wszystkie wojny Lary“ Wojciecha Jagielskiego
Santraukos peržiūros 159 | Straipsnio (PDF) atsisiuntimai 121
446-460
PDF