Nr. 5 (2020): Vertybės lietuvių ir lenkų kalbų pasaulėvaizdyje

Nr. 5 (2020)

Vilnius University Open Series
Vertybės lietuvių ir lenkų kalbų pasaulėvaizdyje
Publikuota 2020-12-04

Pradžios puslapiai

Sudarytojai ir turinys
Santraukos peržiūros 45 | Straipsnio (PDF) atsisiuntimai 60
1-7
PDF

Straipsniai

Naglis Kardelis
Znaczenie języka ojczystego w pielęgnowaniu wartości i kształtowaniu osobowości: aspekt filozoficzny
Santraukos peržiūros 44 | Straipsnio (PDF) atsisiuntimai 29
13-23
PDF
Stanisława Niebrzegowska-Bartmińska
Apie kultūrinių konceptų eksplikaciją
Santraukos peržiūros 27 | Straipsnio (PDF) atsisiuntimai 28
46-69
PDF
Irena Smetonienė
Pojęcie wartości w litewskim językowym obrazie świata
Santraukos peržiūros 35 | Straipsnio (PDF) atsisiuntimai 46
70-80
PDF
Bronė Stundžienė
Lietuvių kultūrinis kraštovaizdis folklore vertybiniu aspektu
Santraukos peržiūros 29 | Straipsnio (PDF) atsisiuntimai 23
81-101
PDF
Kristina Rutkovska
Wartości ludowe i sposoby ich odczytania. Tekst gwarowy na warsztacie etnolingwisty
Santraukos peržiūros 26 | Straipsnio (PDF) atsisiuntimai 21
102-133
PDF
Jūratė Pajėdienė
Vertybių sistemos raiška XX a. II pusės žemaičių kasdienybės diskurse
Santraukos peržiūros 33 | Straipsnio (PDF) atsisiuntimai 20
134-162
PDF
Aušra Žičkienė | Kristina Syrnicka
Lietuvių ir Vilniaus krašto lenkų laidotuvių giesmės: repertuaro bendrieji bruožai ir raidos tendencijos
Santraukos peržiūros 55 | Straipsnio (PDF) atsisiuntimai 33
163-188
PDF
Irena Fedorowicz | Kinga Geben
Wartości Polaków litewskich w tekstach poetyckich Gabriela Jana Mincewicza
Santraukos peržiūros 37 | Straipsnio (PDF) atsisiuntimai 25
189-208
PDF
Marta Nowosad-Bakalarczyk
O kategorii płci i rodzaju w polszczyźnie
Santraukos peržiūros 23 | Straipsnio (PDF) atsisiuntimai 21
209-228
PDF
Vilija Ragaišienė
Sposób postrzegania człowieka w „Słowniku południowych gwar południowo-auksztockich“
Santraukos peržiūros 28 | Straipsnio (PDF) atsisiuntimai 29
246-276
PDF
Marius Smetona | Anželika Smetonienė
Sąvokos ŽEMĖ genezė
Santraukos peržiūros 34 | Straipsnio (PDF) atsisiuntimai 38
277-286
PDF
Jelena Konickaja | Birutė Jasiūnaitė
Lietaus metaforos lietuvių ir rusų poezijoje
Santraukos peržiūros 23 | Straipsnio (PDF) atsisiuntimai 24
303-325
PDF
Karolina Slotvinska | Kristina Rutkovska
Lietuviškas MOTINOS paveikslas remiantis anketinių apklausų duomenimis
Santraukos peržiūros 21 | Straipsnio (PDF) atsisiuntimai 12
326-336
PDF
Loreta Vaičiulytė-Semėnienė
DRAUGO konceptas publicistikoje
Santraukos peržiūros 26 | Straipsnio (PDF) atsisiuntimai 29
337-365
PDF
Beata Żywicka
Konceptualizacja NARODU we współczesnym polskim dyskursie publicznym
Santraukos peržiūros 27 | Straipsnio (PDF) atsisiuntimai 17
366-388
PDF
389-403
PDF
Irena Snukiškienė
TIESA kalboje: tekstinių duomenų analizė
Santraukos peržiūros 28 | Straipsnio (PDF) atsisiuntimai 19
416-432
PDF
Damian Gocół
Pamięć ujęzykowiona w relacjach osób w okresie średniej dorosłości
Santraukos peržiūros 74 | Straipsnio (PDF) atsisiuntimai 77
433-445
PDF
Sara Akram
Dolina Pankisi i jej wartości w reportażu „Wszystkie wojny Lary“ Wojciecha Jagielskiego
Santraukos peržiūros 25 | Straipsnio (PDF) atsisiuntimai 12
446-460
PDF