2020: Vertybės lietuvių ir lenkų kalbų pasaulėvaizdyje

2020

Vilnius University Open Series
Vertybės lietuvių ir lenkų kalbų pasaulėvaizdyje
Publikuota 2020-12-04

Pradžios puslapiai

Sudarytojai ir turinys
Santraukos peržiūros 81 | Straipsnio (PDF) atsisiuntimai 120
1-7
PDF

Straipsniai

Naglis Kardelis
Znaczenie języka ojczystego w pielęgnowaniu wartości i kształtowaniu osobowości: aspekt filozoficzny
Santraukos peržiūros 100 | Straipsnio (PDF) atsisiuntimai 71
13-23
PDF
Stanisława Niebrzegowska-Bartmińska
Apie kultūrinių konceptų eksplikaciją
Santraukos peržiūros 68 | Straipsnio (PDF) atsisiuntimai 69
46-69
PDF
Irena Smetonienė
Pojęcie wartości w litewskim językowym obrazie świata
Santraukos peržiūros 84 | Straipsnio (PDF) atsisiuntimai 77
70-80
PDF
Bronė Stundžienė
Lietuvių kultūrinis kraštovaizdis folklore vertybiniu aspektu
Santraukos peržiūros 109 | Straipsnio (PDF) atsisiuntimai 74
81-101
PDF
Kristina Rutkovska
Wartości ludowe i sposoby ich odczytania. Tekst gwarowy na warsztacie etnolingwisty
Santraukos peržiūros 75 | Straipsnio (PDF) atsisiuntimai 57
102-133
PDF
Jūratė Pajėdienė
Vertybių sistemos raiška XX a. II pusės žemaičių kasdienybės diskurse
Santraukos peržiūros 80 | Straipsnio (PDF) atsisiuntimai 64
134-162
PDF
Aušra Žičkienė | Kristina Syrnicka
Lietuvių ir Vilniaus krašto lenkų laidotuvių giesmės: repertuaro bendrieji bruožai ir raidos tendencijos
Santraukos peržiūros 132 | Straipsnio (PDF) atsisiuntimai 107
163-188
PDF
Irena Fedorowicz | Kinga Geben
Wartości Polaków litewskich w tekstach poetyckich Gabriela Jana Mincewicza
Santraukos peržiūros 82 | Straipsnio (PDF) atsisiuntimai 77
189-208
PDF
Marta Nowosad-Bakalarczyk
O kategorii płci i rodzaju w polszczyźnie
Santraukos peržiūros 70 | Straipsnio (PDF) atsisiuntimai 62
209-228
PDF
Vilija Ragaišienė
Sposób postrzegania człowieka w „Słowniku południowych gwar południowo-auksztockich“
Santraukos peržiūros 67 | Straipsnio (PDF) atsisiuntimai 76
246-276
PDF
Marius Smetona | Anželika Smetonienė
Sąvokos ŽEMĖ genezė
Santraukos peržiūros 78 | Straipsnio (PDF) atsisiuntimai 68
277-286
PDF
Jelena Konickaja | Birutė Jasiūnaitė
Lietaus metaforos lietuvių ir rusų poezijoje
Santraukos peržiūros 75 | Straipsnio (PDF) atsisiuntimai 64
303-325
PDF
Karolina Slotvinska | Kristina Rutkovska
Lietuviškas MOTINOS paveikslas remiantis anketinių apklausų duomenimis
Santraukos peržiūros 67 | Straipsnio (PDF) atsisiuntimai 56
326-336
PDF
Loreta Vaičiulytė-Semėnienė
DRAUGO konceptas publicistikoje
Santraukos peržiūros 82 | Straipsnio (PDF) atsisiuntimai 84
337-365
PDF
Beata Żywicka
Konceptualizacja NARODU we współczesnym polskim dyskursie publicznym
Santraukos peržiūros 61 | Straipsnio (PDF) atsisiuntimai 48
366-388
PDF
389-403
PDF
Irena Snukiškienė
TIESA kalboje: tekstinių duomenų analizė
Santraukos peržiūros 77 | Straipsnio (PDF) atsisiuntimai 63
416-432
PDF
Damian Gocół
Pamięć ujęzykowiona w relacjach osób w okresie średniej dorosłości
Santraukos peržiūros 141 | Straipsnio (PDF) atsisiuntimai 132
433-445
PDF
Sara Akram
Dolina Pankisi i jej wartości w reportażu „Wszystkie wojny Lary“ Wojciecha Jagielskiego
Santraukos peržiūros 62 | Straipsnio (PDF) atsisiuntimai 44
446-460
PDF