2021: Pod znakiem Orła i Pogoni

2021

Vilnius University Open Series
Pod znakiem Orła i Pogoni
Publikuota 2021-03-02

Pradžios puslapiai

Irena Fedorowicz | Mirosław Dawlewicz | Kinga Geben
Redakcinė kolegija ir turinys
Santraukos peržiūros 90 | Straipsnio (PDF) atsisiuntimai 114
1-7
PDF
Irena Fedorowicz | Mirosław Dawlewicz | Kinga Geben
Wstęp
Santraukos peržiūros 59 | Straipsnio (PDF) atsisiuntimai 46
8-11
PDF

Straipsniai

I. Spuścizna kulturalna Rzeczypospolitej obojga narodów
Santraukos peržiūros 49 | Straipsnio (PDF) atsisiuntimai 49
9-115
PDF
Stanisław Dubisz
„Postanowienie Rzeczypospolitej Obojga Narodów” – komentarz filologiczny do aktu unii lubelskiej roku 1569
Santraukos peržiūros 73 | Straipsnio (PDF) atsisiuntimai 91
15-27
PDF
Veronika Girininkaitė
Remigijaus Korvin Kosakovskio (1730–1780) laiškai Vilniaus universiteto bibliotekoje
Santraukos peržiūros 96 | Straipsnio (PDF) atsisiuntimai 106
18-51
PDF
Andrzej Romanowski
Vilnius ir Polockas. Du lenkų kultūros centrai ant XIX amžiaus slenksčio
Santraukos peržiūros 68 | Straipsnio (PDF) atsisiuntimai 131
82-100
PDF
Viktorija Ušinskienė
Trockie akta sądowe z lat 1660–1661: charakterystyka typologiczna i językowa
Santraukos peržiūros 60 | Straipsnio (PDF) atsisiuntimai 56
101-115
PDF
II. Wielkie Księstwo Litewskie w badaniach XIX wieku
Santraukos peržiūros 32 | Straipsnio (PDF) atsisiuntimai 27
119-243
PDF
Helena Błazińska
Kompetencje poliglotyczne Adama Mickiewicza
Santraukos peržiūros 124 | Straipsnio (PDF) atsisiuntimai 135
119-138
PDF
Dawid Maria Osiński
Szanse i perspektywy edukacji. Z zapisków Wilhelminy Zyndram-Kościałkowskiej
Santraukos peržiūros 43 | Straipsnio (PDF) atsisiuntimai 55
158-182
PDF
183-202
PDF
Iwona Wiśniewska
Zakątki Wielkiego Księstwa Litewskiego we wczesnych felietonach Elizy Orzeszkowej
Santraukos peržiūros 49 | Straipsnio (PDF) atsisiuntimai 56
219-243
PDF
III. W kręgu Uniwersytetu Stefana Batorego – w stulecie założenia
Santraukos peržiūros 48 | Straipsnio (PDF) atsisiuntimai 23
246-432
PDF
Grzegorz P. Bąbiak
Otwarcie uniwersytetów w Wilnie i w Warszawie po I wojnie światowej w świetle współczesnych relacji
Santraukos peržiūros 50 | Straipsnio (PDF) atsisiuntimai 87
247-276
PDF
Tadeusz Bujnicki
Stanisław Pigoń i Manfred Kridl. Dwie koncepcje badań literackich na USB
Santraukos peržiūros 46 | Straipsnio (PDF) atsisiuntimai 66
277-293
PDF
Elżbieta Janus
Kartka z dziejów Uniwersytetu w Wilnie – wybrane wątki biograficzne
Santraukos peržiūros 52 | Straipsnio (PDF) atsisiuntimai 70
314-327
PDF
Maria Kalinowska
Profesor Mieczysław Limanowski o Wilnie i dziedzictwie kulturalnym Wielkiego Księstwa Litewskiego
Santraukos peržiūros 54 | Straipsnio (PDF) atsisiuntimai 62
328-343
PDF
Urszula Kowalczuk
„Ateny litewskie”. Ludwika Janowskiego wersje dziejów Uniwersytetu Wileńskiego
Santraukos peržiūros 64 | Straipsnio (PDF) atsisiuntimai 81
344-368
PDF
Beata K. Obsulewicz
Ferdynand Ruszczyc, Jan Bułhak i Uniwersytet Wileński
Santraukos peržiūros 45 | Straipsnio (PDF) atsisiuntimai 93
388-405
PDF
IV. Interpretacja przestrzeni z perspektywy XX i XXI wieku
Santraukos peržiūros 26 | Straipsnio (PDF) atsisiuntimai 17
433-496
PDF
Teresa Dalecka
(Nie)Zapomniane „Podania i legendy wileńskie“ Władysława Zahorskiego
Santraukos peržiūros 69 | Straipsnio (PDF) atsisiuntimai 138
447-459
PDF
Małgorzata Kasner
On the Significance of the Concept of Memory Culture in Urban Studies (A Case Study of Vilnius)
Santraukos peržiūros 65 | Straipsnio (PDF) atsisiuntimai 69
460-475
PDF
Paweł Krupka
Rola polskich pisarzy z Litwy w rozwoju polsko-litewskich relacji literackich w XXI wieku
Santraukos peržiūros 56 | Straipsnio (PDF) atsisiuntimai 80
476-482
PDF
Maria Makaruk
Litewscy reżyserzy czytają Dziady
Santraukos peržiūros 61 | Straipsnio (PDF) atsisiuntimai 69
483-496
PDF
V. Pogranicze kulturowo-językowe
Santraukos peržiūros 32 | Straipsnio (PDF) atsisiuntimai 18
497-572
PDF
Mirosław Dawlewicz
Regionalizmy kresowe w socjolekcie młodzieży polskiego pochodzenia w Wilnie
Santraukos peržiūros 58 | Straipsnio (PDF) atsisiuntimai 78
499-511
PDF
Kinga Geben | Aneta Borisewska
Stosunek do języka polskiego młodzieży polskiej mieszkającej w Ejszyszkach
Santraukos peržiūros 84 | Straipsnio (PDF) atsisiuntimai 80
512-525
PDF
Halina Karaś
Założenia „Normatywnego słownika polskich nazw miejscowych z obszaru Litwy“
Santraukos peržiūros 59 | Straipsnio (PDF) atsisiuntimai 87
526-539
PDF
Tatjana Vologdina
Polskie zamawiania lecznicze w zbiorze rękopisów zamawiań litewskich
Santraukos peržiūros 56 | Straipsnio (PDF) atsisiuntimai 63
559-572
PDF

Pabaigos puslapiai

Irena Fedorowicz | Mirosław Dawlewicz | Kinga Geben
Indeks nazwisk
Santraukos peržiūros 67 | Straipsnio (PDF) atsisiuntimai 76
573-594
PDF
Irena Fedorowicz | Mirosław Dawlewicz | Kinga Geben
Noty biograficzne
Santraukos peržiūros 59 | Straipsnio (PDF) atsisiuntimai 64
595-606
PDF
Bibliographic Data
Santraukos peržiūros 36 | Straipsnio (PDF) atsisiuntimai 33
608
PDF