Trockie akta sądowe z lat 1660–1661: charakterystyka typologiczna i językowa
Straipsniai
Viktorija Ušinskienė
Vilniaus universitetas
Publikuota 2021-02-23
https://doi.org/10.15388/PZOP.2020.7
PDF

Reikšminiai žodžiai

LDK teismo knygos
Trakų pilies teismo aktai
skaitmeninės VUB kolekcijos
LDK slavų kalbos

Kaip cituoti

Ušinskienė V. (2021) „Trockie akta sądowe z lat 1660–1661: charakterystyka typologiczna i językowa“, Vilnius University Open Series, p. 101-115. doi: 10.15388/PZOP.2020.7.

Santrauka

Trakų pilies teismo aktai 1660–1661 m.: tipologinė ir kalbinė charakteristika
Santrauka. Straipsnyje pristatoma 1660–1661 m. Trakų pilies teismo aktų knyga (F7–TPT, 1660–1661), pateikiama kalbinė bei tipologinė paminklo charakteristika. Atlikta analizė leidžia manyti, kad XVII a. antros pusės pilies teismo dokumentų rengimo ir registravimo sistema bei darbo procedūros buvo gana griežtai reglamentuotos. LDK egzistavo tam tikri teisinių dokumentų žanrai, formavęsi nuo XVI a. pabaigos iki XVII a. vidurio. Iš tiriamų aktų pavyko išskirti daugiau kaip 30 dokumentų rūšių. Paminklo kalbiniai bruožai yra tiesiogiai susiję su ypatingos kultūrinės LDK situacijos, grindžiamos valstybės daugiaetniškumu, evoliucija. XVII a. viduryje teisinėje kanceliarijoje buvo vartojamos dvi kalbos – lenkų ir rusėnų. Lenkų kalba aiškiai lenkė rusėnų pagal vartojimo dažnį. Analizė rodo, kad apie 56 proc. nagrinėjamų aktų sudaryti tik lenkų kalba, apie 8 proc. – rusėnų kalba, apie 36 proc. – abiem kalbomis. Pasakytina, kad kalbos pasirinkimą kiekvienu atveju lėmė ir dokumento rūšis, ir kliento kalbiniai polinkiai bei išmanymas.

PDF
Kūrybinių bendrijų licencija

Šis kūrinys yra platinamas pagal Kūrybinių bendrijų Priskyrimas 4.0 tarptautinę licenciją.