Noty biograficzne
Pabaigos puslapiai
Irena Fedorowicz
Vilniaus universitetas
https://orcid.org/0000-0002-4294-0653
Mirosław Dawlewicz
Vilniaus universitetas
Kinga Geben
Vilniaus universitetas
https://orcid.org/0000-0001-6107-0190
Publikuota 2021-03-02
https://doi.org/10.15388/PZOP.2020.35
PDF

Kaip cituoti

Fedorowicz I., Dawlewicz M. ir Geben K. (2021) „Noty biograficzne“, Vilnius University Open Series, p. 595-606. doi: 10.15388/PZOP.2020.35.