Politologija

Politologija

ISSN 1392-1681 | eISSN 2424-6034

Žurnalo tematika. Politologija yra seniausiai Lietuvoje leidžiamas periodinis žurnalas, skirtas politikos mokslams. Tai vienintelis žurnalas Lietuvoje, skirtas visoms politikos mokslų ir tarptautinių santykių kryptims bei tarpdisciplinėms temoms.

Publikavimo dažnumas. Keturi numeriai per metus. 

Kalbos. Žurnale publikuojami straipsniai lietuvių ir anglų kalbomis.

Mokesčiai. Žurnalo autoriams netaikomi jokie straipsnių pateikimo ar publikavimo mokesčiai.

Registracija duomenų bazėse. Politologijos žurnalas yra įtrauktas į mokslo leidinių, kuriuose publikuoti mokslo straipsniai pripažįstami suteikiant mokslo laipsnį, sąrašą.
Politologijos straipsniai ir jų santraukos įtraukti į Scopus (nuo 2012 m.)

0.10
2018CiteScore
 
 
14th percentile
Powered by  Scopus

SCImago Journal & Country Rank (nuo 2012 m.)

SCImago Journal & Country Rank

The Central and Eastern European Online Library (CEEOL) (nuo 2001 m.), International Political Science Abstracts (IPSA) (nuo 2004 m.),EBSCO Political Science Complete Databases (nuo 2008 m.), China Knowledge Resource Integrated DatabaseLituanistikaDOAJScienceOpen, Microsoft Academic, Google Scholar (h5-index 8; h5-median 8). 

Atviroji prieiga. Politologija yra grynosios atvirosios prieigos žurnalas. Turinys yra nemokamai pasiekiamas ir suteikiama teisė jį skaityti, išsaugoti savo kompiuteryje, kopijuoti, platinti, spausdinti, atlikti paiešką ar pateikti nuorodą į viso teksto dokumentus. Netaikomas embargo periodas. Žurnalas yra laisvai prieinamas visiems. Prieiga prie žurnale skelbtų straipsnių teikiama remiantis Kūrybinių bendrijų licencija (Creative Commons Attribution 4.0 License, CC BY 4.0). 

Esame Atvirųjų citatų iniciatyvos (i4OC) (angl. Initiative for Open Citations), kuri yra daugelio suinteresuotųjų šalių projektas, skirtas atvirai skelbti mokslo citavimo duomenis, kad būtų galima sukurti naują ir geresnę metriką, narys. Žurnalas yra Open Archives Initiative dalyvis. 

Rėmėjai. 2019 – 2021 m. leidyba finansuojama Lietuvos mokslo tarybos administruojamos Valstybinės lituanistinių tyrimų ir sklaidos 2016–2024 metų programos lėšomis.

Istorija. 1989 m. įsteigtas žurnalas Politika, 1991 m. buvo pervadintas į Politologiją. 1991–1998 m. Politologija buvo leidžiama du kartus per metus. Nuo  1999 m. leidžiamas keturis kartus per metus.