Skelbimai

Politologija
Skelbimai
Kvietimas teikti paraiškas teminiam numeriui "Valstybės vizualumas" (2022/2)

Žurnalas „Politologija“ kviečia teikti straipsnius teminiam numeriui „Valstybės vizualumas“ (2022, 2, birželis), kviestinė redaktorė prof. Natalija Arlauskaitė.

Būsimas numeris tęs kryptį, pradėtą 2013, 69(1) „Politikos ir medijų“ ir 2018, 90(2) „Vizualumo politikos“ numeriuose. Šįkart žurnale norime aptarti vizualią valstybės raišką ir vizualias santykio su valstybe formas. Dėmesio centre neišvengiamai atsiduria Lietuva, tačiau ja neapsiribojame.

Laukiame straipsnių, nagrinėjančių įvairius šios temos aspektus iš skirtingų socialinių bei humanitarinių mokslų perspektyvų. Ypač norėtume aptarti šias temas:

  • valstybinių simbolių funkcionavimas, suprekinimas ar perdirbimas: nuo fetišizavimo iki subversijos;
  • simbolinės kovos dėl viešųjų erdvių: konfliktuojantys diskursai, praktikos ir taktikos;
  • vizuali protestų kalba;
  • (audio)vizuali propaganda;
  • vizuali/vizualumo kontrolė skirtingų politinių režimų sąlygomis: cenzūra, savidisciplinavimas, apėjimo būdai.

Taip pat laukiame su tema susijusių leidinių recenzijų.

Straipsnių pateikimas: iki 2021 m. lapkričio 15 d.

Informacija apie tekstų rengimą ir pateikimą
(tekstus taip pat galite siųsti adresu natalija.arlauskaite@gmail.com)