Skelbimai

Politologija
Skelbimai

Kvietimas teikti straipsnius specialiajam „Politologijos“ numeriui "Paminklai, muziejai ir institucijos: tarp atminties aktyvizmo ir istorijos visuomenei"

Kviestiniai redaktoriai:
Thomas Cauvin, Liuksemburgo universitetas,
Dovilė Budrytė, Džordžijos Gvineto koledžas,
Violeta Davoliūtė, Vilniaus universitetas

Regioninio, nacionalinio ir tarptautinio lygmens politikai stiprų poveikį daro viešojoje erdvėje
įsitvirtinę istoriniai naratyvai – pasakojimai apie tai, kas „mes“ esame. Šie naratyvai, formuojami
per tokias veiklas kaip paminklų statymas (ar griovimas), muziejų ekspozicijų kuravimas,
istorijos, švietimo ir kitų institucijų praktikos, sukuria terpę politiniams ginčams.
Viena iš prieigų šiems procesams tirti – iš pažiūros empirinė – akcentuoja atminties aktyvizmą
(angl. memory activism), suvokiamą kaip savajai praeities interpretacijai pasišventusių asmenų
ir grupių, vadinamųjų atminties aktyvistų, veiklą. Yifat Gutman ir Jenny Wüstenberg apibrėžia
atminties aktyvizmą kaip „strateginį ginčytinos praeities įamžinimą, siekiant mnemoninių bei
politinių pokyčių ir veikiant nevalstybiniais kanalais“ (The Routledge Handbook of Memory
Activism, 2023, p. 5). Šis reiškinys vyksta įvairiose šalyse ir kontekstuose bei stipriai veikia
valstybės viešąją politiką, tarptautinį bendradarbiavimą, visuomenines įamžinimo praktikas.
Kita – pabrėžtinai normatyvinė – prieiga akcentuoja istoriją visuomenei (angl. public history),
suprantamą kaip pastangas įtraukti piliečius į bendrą praeities pasakojimo formavimą ir sklaidą,
laikantis faktinio tikslumo bei duomenų patikimumo standartų. Nors istorijos visuomenei
konceptas susiformavo 8-ajame dešimtmetyje JAV, James B. Gardner ir Paula Hamilton pastebi,
kad tuo metu ir kitose Vakarų šalyse buvo matoma didėjanti istorijos interpretacijų įvairovė bei
visuomenės į(si)traukimas renkant sakytinę istoriją (The Oxford Handbook of Public History,
2017, p. 4).
Šio specialiojo numerio tikslas – atskleisti, kaip paminklai, muziejai ir kitos institucijos
pasitelkiami formuojant ir palaikant istorinius naratyvus, o kartu pateikti teigiamus ir neigiamus
pavyzdžius bei įvertinti stipriąsias ir silpnąsias įvairių prieigų puses. Ar atminties aktyvizmas,
kuriuo siekiama papildyti įsitvirtinusius istorinius pasakojimus individualia perspektyva, iš tiesų
susieja istoriją ir atmintį? Ar istorijos visuomenei pastangos įtraukti piliečius į istorinių naratyvų
formavimą visada yra prasmingos? Ar visuomeninių istorikų (angl. public historians) skatinamas
piliečių į(si)traukimas į šį procesą yra globalus, ar dažniausiai aptinkamas tik konsoliduotose
demokratijose?

Specialiuoju numeriu skatiname žemiau nurodytų procesų ir veikėjų (sąrašas tik iliustracinis ir
nebaigtinis) tyrimus. Laukiame įsitraukimo į istorijos naratyvų kūrimo (švietimas, su(si)taikymas,
atminties politika ir t.t.), istorijos komunikavimo (parodos, žiniasklaida ir pan.), istorijos
interpretavimo ir šaltinių valdymo analizes:
1) Paminklų statymas ir griovimas, gatvių pervadinimas;
2) Muziejų parodų kūrimas, skirtingi požiūriai į kuravimą;
3) Istorijos mokymo programų ir planų vystymas mokyklose;
4) Atminties institucijų veikla (pvz., Nacionalinės atminties institutas Lenkijoje, Lietuvos
gyventojų genocido ir rezistencijos tyrimo centras ir kt.);
5) Nacionaliniai politiniai veikėjai, tiesiogiai neįsitraukę į istorijos visuomenei formavimą
(pvz., partijų vadovai, Vidaus reikalų, Krašto apsaugos ministerijos ir pan.);
6) Nacionalinės visuomeninės organizacijos (pvz., Sąjūdis);
7) Tarptautiniai tinklai ir organizacijos (pvz., Tarptautinis Holokausto atminties
aljansas).

Priimami lietuvių arba anglų kalba parašyti straipsniai. Daugiau informacijos apie nurodymus
autoriams ir straipsnių pateikimą galima rasti čia: https://www.zurnalai.vu.lt/politologija/about/submissions.

Terminas straipsnių įteikimui: 2023 m. rugpjūčio 20 diena.

„Politologija“ (https://www.zurnalai.vu.lt/politologija) yra recenzuojamas, periodinis atvirosios prieigos akademinis žurnalas, skirtas
politikos mokslams, tačiau atviras ir tarpdisciplininiams tyrimams, nuo 2012 m. įtrauktas į
„Scopus“ registrą.

Straipsniai gali būti pateikti lietuvių arba anglų kalba.

Kilus klausimams, kviečiame kreiptis el. paštu publichistory@tspmi.vu.lt.

Žurnalų platformos atnaujinimas

2020-02-28

Gerbiami žurnalo nariai,

2020 m. kovo 2 d. nuo 13 iki 23 val. atnaujinsime žurnalų platformos programinę įrangą ir kelsime į naują serverį.
Prašome šiuo laikotarpiu nevykdyti jokių darbų – neįkėlinėti naujų paraiškų, nerengti recenzijų, nekeisti jokios kitos informacijos. Šiuo laikotarpiu atlikti pakeitimai neišsisaugos ir neatsispindės atnaujintoje versijoje.

Dėkojame už supratingumą.

Kilus klausimų prašome kreiptis: vigintas.stancelis@kf.vu.lt

Pagarbiai
Vilniaus universiteto leidykla

Žurnalo leidybos platformos atnaujinimas

2023-09-08

Gerbiami žurnalo bendruomenės nariai,

2023 m. rugsėjo 11-15 d. atliksime esminį žurnalo leidybos platformos programinės įrangos atnaujinimą, failus perkelsime į naują serverį.

Prašome šiuo laikotarpiu susilaikyti nuo bet kokios veiklos, įskaitant naujų darbų įkėlimą, recenzijų pateikimą ar bet kokių kitų pakeitimų atlikimą. Bet kokie šiuo laikotarpiu atlikti pakeitimai nebus išsaugoti ir neatsispindės atnaujintoje versijoje.

Dėkojame už supratimą.

Jei turite klausimų, kreipkitės adresu vigintas.stancelis@kf.vu.lt.

Pagarbiai
Vilniaus universiteto leidykla