Apie žurnalą

Politologija
Apie žurnalą

ISSN 1392-1681 | eISSN 2424-6034

Žurnalo tematika. Politologija yra seniausiai Lietuvoje leidžiamas periodinis deimantinės atvirosios prieigos žurnalas, skirtas politikos mokslams. Tai vienintelis žurnalas Lietuvoje, skirtas visoms politikos mokslų ir tarptautinių santykių kryptims bei tarpdisciplinėms temoms.

Publikavimo dažnumas. Keturi numeriai per metus. 

Kalbos. Žurnale publikuojami straipsniai lietuvių ir anglų kalbomis.

Mokesčiai. Žurnalo autoriams netaikomi jokie straipsnių pateikimo ar publikavimo mokesčiai.

Registracija duomenų bazėse. Politologijos žurnalas yra įtrauktas į mokslo leidinių, kuriuose publikuoti mokslo straipsniai pripažįstami suteikiant mokslo laipsnį, sąrašą.
Politologijos straipsniai ir jų santraukos įtraukti į Scopus (nuo 2012 m.)

0.4
2022CiteScore
 
 
24th percentile
Powered by  Scopus

SCImago Journal & Country Rank (nuo 2012 m.)

SCImago Journal & Country Rank

BASE, CEEOL (since 2001), CORE, Dimensions, DOAJ Seal, EBSCO (Political Science Complete Databases) (since 2008), Google Scholar (h5-index 4; g5-index 8), HEAL link (Hellenic Academic Libraries Link), International Political Science Abstracts (IPSA) (since 2004), Journal Scholar Metrics, JournalTOCs, Lituanistika, QOAM, ROAD, Redalyc, ScienceGate, ScienceOpen, Scilit, Sherpa Romeo, Ulrich's Periodicals Directory

Esame Atvirųjų citatų iniciatyvos (i4OC) (angl. Initiative for Open Citations), kuri yra daugelio suinteresuotųjų šalių projektas, skirtas atvirai skelbti mokslo citavimo duomenis, kad būtų galima sukurti naują ir geresnę metriką, narys.
Esame Atvirųjų santraukų iniciatyvos (I4OA(angl. The Initiative for Open Abstracts) narys. Ši iniciatyva skatina mokslo leidinių leidėjų, infrastruktūros organizacijų, bibliotekininkų, tyrėjų ir kitų suinteresuotų šalių bendradarbiavimą, siekiant propaguoti ir skatinti neribotą mokslo leidinių, ypač žurnalų straipsnių ir knygų skyrių, santraukų prieinamumą patikimose talpyklose, kuriose santraukos yra prieinamos informacijos ieškos algoritmams.
Žurnalas yra Open Archives Initiative (angl. Atvirųjų archyvų iniciatyva) dalyvis. Atvirųjų archyvų iniciatyvos protokolas dėl metaduomenų surinkimo (OAI-PMH) yra skirtas užtikrinti talpyklų sąveikumą.

Rėmėjai. 2019 – 2021 m. leidyba finansuojama Lietuvos mokslo tarybos administruojamos Valstybinės lituanistinių tyrimų ir sklaidos 2016–2024 metų programos lėšomis.

Istorija. 1989 m. įsteigtas žurnalas Politika, 1991 m. buvo pervadintas į Politologiją. 1991–1998 m. Politologija buvo leidžiama du kartus per metus. Nuo  1999 m. leidžiamas keturis kartus per metus.