Problemos

Problemos

eISSN 2424-6158 | ISSN 1392-1126 (spausdintas leidinys)

Žurnalo tematika. Deimantinės atvirosios prieigos leidinyje spausdinami originalūs moksliniai ir apžvalginiai straipsniai, gvildenantys įvairias filosofijos problemas. Skelbiame ir recenzijas, filosofijos tekstų vertimus bei filosofinio gyvenimo kroniką.

Publikavimo dažnumas. Per metus išleidžiami du žurnalo tomai ir priedas lyginiais metais.

Kalbos. Žurnale publikuojami straipsniai parašyti lietuvių ir anglų kalbomis.

Mokesčiai. Žurnalo autoriams netaikomi jokie straipsnių pateikimo ar publikavimo mokesčiai.

Registruota duomenų bazėse. BASE, CEEOL (2005), Clarivate Analytics – Web of Science (Arts & Humanities Citation Index (A&HCI) and Current Contents – Arts and Humanities), CORE, Dimensions, DOAJ Seal, EBSCO (Central & Eastern European Academic Source, Humanities International Complete, Humanities International Index) (2007), ERIH-PLUS, Google Scholar (h5-index 6; g5-index 8), HEAL link (Hellenic Academic Libraries Link), JournalTOCs, MLA Directory of Periodicals, QOAM, ROAD, Redalyc, ScienceGate, ScienceOpen, Scilit, Scinapse, Sherpa Romeo, The Philosopher’s Index (2000), Ulrich's Periodicals Directory, Scopus (2002).

0.3
2022CiteScore
 
 
46th percentile
Powered by  Scopus

SJR Scimago Journal & Country Rank
SCImago Journal & Country Rank

Web of Science
2022 Journal Impact Factor 0.1 (Filosofija)
JIF Rank 212/326, Q3, 35.12 percentile (Filosofijos)
5 Year Impact Factor 0.1

Esame Atvirųjų citatų iniciatyvos (i4OC) (angl. Initiative for Open Citations), kuri yra daugelio suinteresuotųjų šalių projektas, skirtas atvirai skelbti mokslo citavimo duomenis, kad būtų galima sukurti naują ir geresnę metriką, narys.
Esame Atvirųjų santraukų iniciatyvos (I4OA(angl. The Initiative for Open Abstracts) narys. Ši iniciatyva skatina mokslo leidinių leidėjų, infrastruktūros organizacijų, bibliotekininkų, tyrėjų ir kitų suinteresuotų šalių bendradarbiavimą, siekiant propaguoti ir skatinti neribotą mokslo leidinių, ypač žurnalų straipsnių ir knygų skyrių, santraukų prieinamumą patikimose talpyklose, kuriose santraukos yra prieinamos informacijos ieškos algoritmams.
Žurnalas yra Open Archives Initiative (angl. Atvirųjų archyvų iniciatyva) dalyvis. Atvirųjų archyvų iniciatyvos protokolas dėl metaduomenų surinkimo (OAI-PMH) yra skirtas užtikrinti talpyklų sąveikumą.

Rėmėjai. 2022-2024 finansavimą skyrė Lietuvos mokslo taryba (LMTLT), sutarties Nr. S-LIP-22-11. 2016–2021 m. leidyba finansuojama Europos socialinio fondo lėšomis įgyvendinant projektą Periodinių mokslo leidinių leidyba ir jos koordinavimas (su Lietuvos mokslų akademija, projekto kodas Nr. 09.3.3-ESFA-V-711-01-0004). 2009-2015 leidybą finansavo Lietuvos mokslo taryba pagal Nacionalinę lituanistikos plėtros programą (sutarties Nr. LIT-2-56). 1960-2004 metų elektroninis archyvas sukurtas 2014-2015 m. įgyvendinant projektą Socialinių ir humanitarinių mokslų žurnalų skaitmeninimas ir prieigos prie duomenų sukūrimas, kurį finansavo Lietuvos mokslo taryba pagal Nacionalinę lituanistikos plėtros progamą (sutarties Nr. LIT-8-87)

Association of European University Presses
We are Crossref Member
LLA
LLA
Lietuvos akademinių leidyklų asociacija
LMPA