Problemos

Problemos

eISSN 2424-6158 | ISSN 1392-1126 (spausdintas leidinys)

Žurnalo tematika. Leidinyje spausdinami originalūs moksliniai ir apžvalginiai straipsniai, gvildenantys įvairias filosofijos problemas. Skelbiame ir recenzijas, filosofijos tekstų vertimus bei filosofinio gyvenimo kroniką.

Publikavimo dažnumas. Per metus išleidžiami du žurnalo tomai ir priedas lyginiais metais.

Kalbos. Žurnale publikuojami straipsniai parašyti lietuvių ir anglų kalbomis.

Mokesčiai. Žurnalo autoriams netaikomi jokie straipsnių pateikimo ar publikavimo mokesčiai.

Registruota duomenų bazėse.
BASE
CEEOL (2005)
CORE
Dimensions
DOAJ
EBSCO (Central & Eastern European Academic Source, Humanities International Complete, Humanities International Index) (2007)
ERIH-PLUS
Google Scholar (h5-index 3; h5-median 5)
HEAL link (Hellenic Academic Libraries Link)
JournalTOCs
Microsoft Academic
MLA Directory of Periodicals
QOAM
ROAD
ScienceGate
ScienceOpen
Scilit
Scinapse
The Philosopher’s Index (2000)
Ulrich's Periodicals Directory
Web of Science (Current Contents Arts & Humanities, Arts & Humanities Citation Index) (2005)
Scopus (2002)

0.05
2018CiteScore
 
 
18th percentile
Powered by  Scopus

SJR Scimago Journal & Country Rank
SCImago Journal & Country Rank

Atviroji prieiga. Politologija yra grynosios atvirosios prieigos žurnalas. Turinys yra nemokamai pasiekiamas ir suteikiama teisė jį skaityti, išsaugoti savo kompiuteryje, kopijuoti, platinti, spausdinti, atlikti paiešką ar pateikti nuorodą į viso teksto dokumentus. Netaikomas embargo periodas. Žurnalas yra laisvai prieinamas visiems. Prieiga prie žurnale skelbtų straipsnių teikiama remiantis Kūrybinių bendrijų licencija (Creative Commons Attribution 4.0 License, CC BY 4.0). 

Esame Atvirųjų citatų iniciatyvos (i4OC) (angl. Initiative for Open Citations), kuri yra daugelio suinteresuotųjų šalių projektas, skirtas atvirai skelbti mokslo citavimo duomenis, kad būtų galima sukurti naują ir geresnę metriką, narys. Žurnalas yra Open Archives Initiative dalyvis. 

Rėmėjai. 2016–2022 m. leidyba finansuojama Europos socialinio fondo lėšomis įgyvendinant projektą Periodinių mokslo leidinių leidyba ir jos koordinavimas (su Lietuvos mokslų akademija, projekto kodas Nr. 09.3.3-ESFA-V-711-01-0004). 2009-2015 leidybą finansavo Lietuvos mokslo taryba pagal Nacionalinę lituanistikos plėtros programą (sutarties Nr. LIT-2-56). 1960-2004 metų elektroninis archyvas sukurtas 2014-2015 m. įgyvendinant projektą Socialinių ir humanitarinių mokslų žurnalų skaitmeninimas ir prieigos prie duomenų sukūrimas, kurį finansavo Lietuvos mokslo taryba pagal Nacionalinę lituanistikos plėtros progamą (sutarties Nr. LIT-8-87).