Kontaktai"
Problemos
Kontaktai"
Filosofijos fakultetas / Faculty of Philosophy, Vilniaus universitetas / Vilnius University
Universiteto g. 9/1, LT-01513 Vilnius, Lithuania. El. paštas: redakcija.problemos@fsf.vu.lt.
Tel. +370 5 266 7617. Faks. +370 5 266 7600

Pagrindinis kontaktas

Nijolė Radavičienė
Vilniaus universitetas

Techninis redaktorius

Vigintas Stancelis