Atsakingi redaktoriai
Problemos
Atsakingi redaktoriai

Redaktoriai

Vyriausioji redaktorė
Doc. Nijolė Radavičienė, Vilniaus universitetas, Lietuva

Vyriausiosios redaktorės pavaduotojas
Česlovas Kalenda,Vilniaus universitetas, Lietuva

Atsakingasis sekretorius
Doc. Jonas Dagys, Vilniaus universitetas, Lietuva

Nariai:
Timo Airaksinen, Helsinkio universitetas, Suomija
Hans Albert, Heidelbergo universitetas, Vokietija
Emil Angehrn, Bazelio universitetas, Šveicarija
Jūratė Baranova, Vilniaus universitetas, Lietuva
Adam Chmielewski, Vroclavo universitetas, Lenkija
Saulius Geniušas, Honkongo kiniškasis universitetas
Jacek Juliusz Jadacki, Varšuvos universitetas, Lenkija
Siobhan Kattago, Tartu universitetas, Estija
Maija Kūle, Latvijos universitetas, Latvija
Algis Mickunas, Ohajo universitetas, JAV
Evaldas Nekrašas, Vilniaus universitetas, Lietuva
Jörn Rüsen, Eseno Humanitarinių mokslų pažangių studijų institutas, Vokietija
Marius Povilas Šaulauskas, Vilniaus universitetas, Lietuva
Arvydas Šliogeris, Vilniaus universitetas, Lietuva
Audronė Žukauskaitė, Lietuvos kultūros tyrimų institutas, Lietuva