Redakcinė kolegija
Problemos
Redakcinė kolegija

Redaktorių kolegija

Vyriausiasis redaktorius
Nijolė Radavičienė, Vilniaus universitetas

Vyriausiojo redaktoriaus pavaduotojas
Česlovas Kalenda, Vilniaus universitetas

Atsakingasis sekretorius
Jonas Dagys, Vilniaus universitetas

Nariai:
Timo Airaksinen, Helsinkio universitetas
Hans Albert, Heidelbergo universitetas
Luc Anckaert Leuveno katalikiškasis universitetas
Emil Angehrn, Bazelio universitetas 
Adam Chmielewski, Vroclavo universitetas
Aldis Gedutis, Klaipėdos universitetas
Saulius Geniušas, Honkongo kiniškasis universitetas
Jacek Juliusz Jadacki, Varšuvos universitetas
Siobhan Kattago, Tartu universitetas
Maija Kūle, Latvijos universitetas
Gintautas Mažeikis, Vytauto Didžiojo universitetas
Algis Mickunas, Ohajo universitetas 
Evaldas Nekrašas, Vilniaus universitetas
Jörn Rüsen, Eseno Humanitarinių mokslų pažangių studijų institutas
Marius Povilas Šaulauskas, Vilniaus universitetas
Audronė Žukauskaitė, Lietuvos kultūros tyrimų institutas