ONTOLOGINIS SEKSUALINĖS SKIRTIES ASPEKTAS L. IRIGARAY FILOSOFIJOJE
Politikos filosofija
Andrius Dovydėnas
Publikuota 2016-11-04
https://doi.org/10.15388/Problemos.2016.90.10133
PDF

Reikšminiai žodžiai

Irigaray
seksualinė skirtis
moteriškoji subjektyvybė
mimesis
strateginis esencializmas
Hegelis
giminės (Gattung) tapatybė

Santrauka

Straipsnyje analizuojama seksualinės skirties sampratos transformacija Luce Irigaray filosofijoje. Straipsnio euristinė schema – esencializmo-konstruktyvizmo kontroversija giminės filosofijoje. Ja remiantis teigiama, kad ankstyvoji Irigaray psichoanalitinė seksualinės skirties samprata ir mimesis kaip moteriškosios subjektyvybės steigties būdas atitinka tik „strateginį esencializmą“, o transformaciniame filosofijos etape, ginčijant Hegelio subjekto paradigmą, Irigaray pateikta natūralistinė seksualinės skirties samprata jau implikuoja ontologinį esencializmą. Taip pat į analizę įtraukiamas Irigaray nenagrinėtas Hegelio giminės tapatybės principas, kuris implictiškai apima lyčių diferenciacijos aspektą. Tuo siekiama ne tik atskleisti Irigaray moteriškosios subjektyvybės sampratą, kuri apima moteriškumo neredukuojamumą į reprodukcijos funkciją, vyriškosios ir moteriškosios subjektyvybių nebendramatiškumą, bet taip pat išryškinti giminės tapatybės ir seksualinės skirties kontroversiją kaip dvi skirtingas subjekto filosofijos paradigmas.

PDF

Susipažinkite su autorių teisėmis žurnalo politikoje skiltyje Autorių teisės. 

Skaitomiausi šio autoriaus(ų) straipsniai