ONTOLOGINIS KALBOS MATMUO H. G. GADAMERIO HERMENEUTIKOJE
Kalbos ir pažinimo filosofija
Andrei Laurukhin
Publikuota 2016-11-04
https://doi.org/10.15388/Problemos.2016.90.10134
PDF

Reikšminiai žodžiai

kalba
būtis
supratimas
Gadamerio hermeneutika
Grondino deontologizacija

Santrauka

Ontologinis kalbos matmuo H. G. Gadamerio hermeneutikoje Santrauka. Straipsnyje analizuojama kalbos, supratimo ir būties santykio problema Hanso Georgo Gadamerio hermeneutikoje. Tyrimas sutelktas į Gadamerio ambivalentišką tezę, kad „būtis, kuri gali būti suprasta, yra kalba“. Autorius atskleidžia fundamentaliai ontologinį Gadamerio hermeneutinės kalbos analizės kontekstą bei kritiškai permąsto šios tezės interpretaciją, kurią pateikia žymus tyrinėtojas Jeanas Grondinas.

PDF

Susipažinkite su autorių teisėmis žurnalo politikoje skiltyje Autorių teisės.