Aklumo fenomenas ir rankos judesys
-
Jūratė Baranova
Publikuota 2008-03-12
https://doi.org/10.15388/Problemos.2008.P.10477
PDF

Reikšminiai žodžiai

Descartes
Merleau-Ponty
Derrida
aklumas
rankos judesys
grafika

Kaip cituoti

Baranova J. (2008). Aklumo fenomenas ir rankos judesys. Problemos, 13-23. https://doi.org/10.15388/Problemos.2008.P.10477

Santrauka

Straipsnyje svarstoma vizualumo ir kūno judesių sampynos raiška per aklumo refleksijos filosofijos istorijoje atvertį. Bandoma atsekti, kaip postmodernaus „posūkio į vaizdą“ kontekste transformavosi idėjos autoriaus Rene Descartes'o hipotezė apie vizualumo perkodavimą aklojo rankos judesyje dekonstrukcijos idėjos autoriaus Jacques Derrida (1930-2004) knygoje Aklojo prisiminimai. Autoportretas ir kiti griuvėsiai (Memoires d'aveugle: L'autoportrait et autres ruins, 1990). Keliamas klausimas, kaip susipina su aklumo patirtimi Derrida pamėgtos meditacijos apie aukojimą. Be to, klausiama, kaip aklumo patirtis sietųsi su vidinės šviesos metafora. Visas tyrimo laukas neatsiejamas nuo klausimo, kaip fiksuoja aklumo patirtį grafinė dailė, pamatyta filosofo žvilgsniu, ką ypatinga ji aptinka aklojo kūno judesyje, kaip galima paralelė tarp aklojo ir dailininko, tapančio autoportretą.
PDF
Kūrybinių bendrijų licencija

Šis kūrinys yra platinamas pagal Kūrybinių bendrijų Priskyrimas 4.0 tarptautinę licenciją.

Susipažinkite su autorių teisėmis žurnalo politikoje skiltyje Autorių teisės.