Emocijų metaforinė egzemplifikacija grynojoje muzikoje
Straipsniai
Elzė Sigutė Mikalonytė
Vilnius University
Publikuota 2019-04-26
https://doi.org/10.15388/Problemos.95.10
PDF
HTML

Reikšminiai žodžiai

muzikos emocinis išraiškingumas
metaforinė egzemplifikacija
Nelsonas Goodmanas
Paulas Grice’as

Santrauka

[straipsnis ir santrauka lietuvių kalba; santrauka anglų kalba]

Šiame straipsnyje ginama tezė, kad grynoji muzika nereprezentuoja emocijų, bet jas metaforiškai egzemplifikuoja. Tezė grindžiama remiantis N. Goodmano metaforinės emocijų egzemplifikacijos samprata, kurią M. Textoras papildo intencijos kriterijumi (egzemplifikuojama tik tai, ką turima intencija egzemplifikuoti). Straipsnis sudarytas iš dviejų dalių: pirmojoje pateikiama emocijų atpažinimo ir sužadinimo klausantis muzikos analizė. Antrojoje dalyje siekiama pagrįsti, kad emocijų metaforinė egzemplifikacija muzikoje laikytina P. Grice’o nenatūralios prasmės rūšimi, o priėmus šią prielaidą galima apginti metaforinės egzemplifikacijos sampratą nuo pagrindinių kontrargumentų.

PDF
HTML
Kūrybinių bendrijų licencija

Šis kūrinys yra platinamas pagal Kūrybinių bendrijų Priskyrimas 4.0 tarptautinę licenciją.

Susipažinkite su autorių teisėmis žurnalo politikoje skiltyje Autorių teisės.