PLATONO POLITINIŲ IDĖJŲ RECEPCIJA XX A. PIRMOSIOS PUSĖS LENKIJOS FILOSOFIJOJE
Filosofijos istorija
Tomasz Mroz
Publikuota 2012-01-01
https://doi.org/10.15388/Problemos.2012.0.1286
PDF

Kaip cituoti

Mroz T. (2012). PLATONO POLITINIŲ IDĖJŲ RECEPCIJA XX A. PIRMOSIOS PUSĖS LENKIJOS FILOSOFIJOJE. Problemos, 81, 124-130. https://doi.org/10.15388/Problemos.2012.0.1286

Santrauka

Straipsniu siekiama parodyti, kad Lenkijos mokslininkų požiūris į Platono politines idėjas priklausė nuo politinės situacijos Lenkijoje ir Europoje. Apžvelgiami trijų laikotarpių tekstai. Prieš Pirmąjį pasaulinį karą vyravo entuziazmas Platono politinių idėjų atžvilgiu. Tarpukariu entuziazmas išblėso ir utopinis Valstybės projektas buvo laikomas neįgyvendinamu. Po Antrojo pasaulinio karo Platono projektą neigiamai vertino tiek totalitarizmo ir komunizmo kritikai, tiek marksistai. Pirmieji komunizmą manė esant Platono idėjų realizaciją, o antrieji Platoną laikė demokratinės sitemos priešu.
Pagrindiniai žodžiai: Platonas, Valstybė, Platono recepcija, Lenkijos filosofija.

On the Reception of Plato’s Political Ideas in Polish Philosophy of the First Half of the Twentieth Century
Tomasz Mroz

Summary
The main purpose of this paper is to prove that the attitude towards Plato’s political ideas among Polish scholars depended on political situation of Poland and Europe. Selected works of three periods are under examination. Before the World War I the enthusiasm towards Plato’s political ideas prevailed. In the interwar period the enthusiasm waned and the utopian project of the Republic was considered as impossible to be carried out. After the World War II Plato’s project was negatively evaluated by the opponents of the totalitarianism and communism as well as by the Marxist philosophers. The former considered communism to be a fulfillment of Plato’s ideas, the latter thought of Plato as an enemy of the democratic system.
Key words: Plato, Politeia, Plato reception, Polish philosophy.

PDF

Susipažinkite su autorių teisėmis žurnalo politikoje skiltyje Autorių teisės.