KIEK BENDRAS MŪSŲ BENDRAS PASAULIS? HANNAH ARENDT IR SOCIALUMO IŠKILIMAS
Socialinė filosofija
Siobhan Kattago
Publikuota 2012-01-01
https://doi.org/10.15388/Problemos.2012.0.1288
PDF

Kaip cituoti

Kattago S. (2012). KIEK BENDRAS MŪSŲ BENDRAS PASAULIS? HANNAH ARENDT IR SOCIALUMO IŠKILIMAS. Problemos, 81, 98-108. https://doi.org/10.15388/Problemos.2012.0.1288

Santrauka

Remiantis Hannah’os Arendt įvesta viešumo ir privatumo skirtimi, straipsnyje teigiama, jog iš pirmo žvilgsnio elitinę jos demokratiją galima sutaikyti su
politiniais idealais, kuriais remiantis kuriamas polis: tai įvairovė, laisvė ir veiksmas. Toks sutaikymas įmanomas, jei politiškumas yra suprantamas kaip erdvė tarp žmonių, o ne skrupulingai suręsta fizinė erdvė, išstumianti visus privatumo aspektus. Straipsnyje taip pat teigiama, kad socialumo iškilimas žymi ne tik politiškumo kolonializaciją, bet ir demokratinę ekspansiją tų, kurie, kaip ir pati Arendt, anksčiau galėjo būti išstumti iš politinio dalyvavimo bendrame
pasaulyje.
Pagrindiniai žodžiai: Arendt, pasaulis, politika, laisvė, viešumas, privatumas, socialumas.

How Common is our Common World? Hannah Arendt and the Rise of the Social
Siobhan Kattago

Summary
Based on Hannah Arendt’s distinction between the public and the private, the paper argues that it is possible to reconcile her seemingly elite democracy with the political ideals upon which the polis is constructed, namely, plurality, freedom and action. Such reconciliation is possible when the political is understood as the space between people, rather than as a carefully constructed physical space that excludes all aspects of privacy. Likewise, the paper argues that the rise of the social represents not only the colonialization of the political, but also a democratic expansion of those, who like Arendt herself might have been formerly excluded from political participation in our common world.
Key words: Arendt, world, politics, freedom, public, private, social.

 

PDF

Susipažinkite su autorių teisėmis žurnalo politikoje skiltyje Autorių teisės.