MOKSLAS, GENETINĖS ŽINIOS IR ŽMOGAUS KŪNAS
Pažinimo ir mokslo filosofija
Charalambos Tsekeris
George Alexias
Publikuota 2012-01-01
https://doi.org/10.15388/Problemos.2012.0.1290
PDF

Kaip cituoti

Tsekeris C., & Alexias G. (2012). MOKSLAS, GENETINĖS ŽINIOS IR ŽMOGAUS KŪNAS. Problemos, 81, 67-78. https://doi.org/10.15388/Problemos.2012.0.1290

Santrauka

Straipsnyje apžvelgiamas mokslo ir mokslinio pažinimo dinaminis pobūdis besikeičiančioje biotechnologijų eroje, taip pat besiformuojantis genetizacijos
diskursas ir jo reikšmė genetiniam konsultavimui (akcentuojant Huntingtono ligą) ir žmogaus kūnui. Žvelgiant iš daugiadalykės perspektyvos, siekiama
nuodugniai ištirti ir kritiškai įvertinti šiuolaikinę kritinę literatūrą, skirtą šiems atskiriems, tačiau susipynusiems klausimams. Straipsnyje taip pat kviečiama
svarstyti, ką reiškia būti žmogumi ir kaip tvarkyti genetinį ir kūno pažinimą bei praktikas.
Pagrindiniai žodžiai: mokslas, genetinis pažinimas, žmogaus kūnas, gamta, etika.

Science, Genetic Knowledge and the Human Body
Charalambos Tsekeris, George Alexias

Summary
This paper aims to overview the dynamical character of science and scientific knowledge within the changing biotechnological era, as well as the emergent discourse of geneticization and its relevance to genetic counseling (with particular emphasis on Huntington’s Disease) and the human body. Its main
purpose is to carefully explore and comprehensively critique the contemporary theoretical literature on these distinct but interdependent issues from an interdisciplinary standpoint. The paper encourages further critical contributions to thinking about what it means to be human, as well as about how to cope
with current genetic and bodily knowledge and practices.
Key words: science, genetic knowledge, human body, nature, ethics.

PDF

Susipažinkite su autorių teisėmis žurnalo politikoje skiltyje Autorių teisės.