Natorpo kritika Husserliui ir jos reikšmė hermeneutiniam Heideggerio fenomenologijos pokyčiui
Straipsniai
Stefano Cazzanelli
Universidad Francisco de Vitoria, Spain
https://orcid.org/0000-0002-2320-7640
Publikuota 2020-10-23
https://doi.org/10.15388/Problemos.98.1
PDF
HTML

Reikšminiai žodžiai

Heideggeris
Natorpas
Husserlis
hermeneutika
neokantininkai

Kaip cituoti

Cazzanelli S. (2020). Natorpo kritika Husserliui ir jos reikšmė hermeneutiniam Heideggerio fenomenologijos pokyčiui. Problemos, 98, 8-20. https://doi.org/10.15388/Problemos.98.1

Santrauka

Straipsnyje parodoma, kad Natorpo kritika Husserlio fenomenologijai buvo vienas svarbiausių veiksnių, paskatinusių hermeneutinę Husserlio fenomenologijos transformaciją. Tokie konceptai kaip hermeneutinė intuicija ar tokie įrankiai kaip formalioji indikacija yra Heideggerio sugalvoti būdai išsaugoti fenomenologinę prieigą prie ikiteorinio gyvenimo, kaip jis pats save pateikia. Pirmoje straipsnio dalyje pristatoma Natorpo kritika Husserlio fenomenologijai ir Husserlio bandymai į ją atsakyti. Antroje dalyje iliustruojama, kaip Heideggeris, kritikuodamas Natorpą, atkuria fenomenologinės intuicijos ir išraiškos pagrįstumą atverdamas jų originaliąsias, ikiteoretines reikšmes. Straipsnio pabaigoje pateikiamos kelios kritinės pastabos, susijusios su Heideggerio bandymais apibūdinti filosofinės veiklos motyvaciją per transcendentines sąvokas.

PDF
HTML
Kūrybinių bendrijų licencija

Šis kūrinys yra platinamas pagal Kūrybinių bendrijų Priskyrimas 4.0 tarptautinę licenciją.

Susipažinkite su autorių teisėmis žurnalo politikoje skiltyje Autorių teisės.