TWO METAPHORS OF MEMORY IN EARLY MODERN PHILOSOPHY
Filosofijos istorijos tyrinėjimai
Eugeny Malyshkin
Publikuota 2013-01-01
https://doi.org/10.15388/Problemos.2013.0.1780
PDF

Kaip cituoti

Malyshkin E. (2013) „TWO METAPHORS OF MEMORY IN EARLY MODERN PHILOSOPHY“, Problemos, 840, p. 36-45. doi: 10.15388/Problemos.2013.0.1780.

Santrauka

The article analyses the relation between two metaphors of memory: project and repository. These ancient metaphors in early modern philosophy describe memory as the origin of such a duration which is the foundation of autonomy of contemplating being. That description gives the opportunity to answer the questions: what is the necessity of memory, what is memorabilia (and why memory and mnemonical things are essentially the same), and what it means to remember “by heart”. The concept of duration, which is central for Bergson’s philosophy, has its roots in early modern thinking and is strongly connected with a special kind of memory machine: machine without movement.
Keywords: memory, duration, contraposition of memory and history, memory machines

Dvi atminties metaforos ankstyvoje moderniojoje filosofijoje
Eugeny Malyshkin

 

Santrauka
Straipsnyje analizuojamas dviejų atminties metaforų – projekto ir talpyklos – santykis. Šios senos metaforos ankstyvoje moderniojoje filosofijoje nusako atmintį kaip kontempliuojančios būtybės autonomijos pagrindą sudarančios trukmės šaltinį. Toks aprašymas suteikia galimybę atsakyti į klausimus – kokia yra atminties būtinybė, kas yra atmintini daiktai (ir kodėl atmintis iš esmės yra tas pats kas mnemoniniai dalykai) ir ką reiškia išmokti mintinai. Trukmės sąvoka, centrinė Bergsono filosofijoje, yra kilusi iš ankstyvojo moderniojo mąstymo ir glaudžiai susijusi ypatingos rūšies atminties mašina – statiška mašina.
Pagrindiniai žodžiai: atmintis, trukmė, atminties ir istorijos priešprieša, atminties mašinos.

x;"> 

PDF

Susipažinkite su autorių teisėmis žurnalo politikoje skiltyje Autorių teisės. 

Skaitomiausi šio autoriaus(ų) straipsniai